Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

Reglementărilor tehnice CU 005 / 2011 ECHIPAMENTE DE SECURITATE LOW

Conținut

Prefață
Articolul 1. Sfera de aplicare
Articolul 2. Definiții
Articolul 3. Circulație pe piață
Articolul 4. Cerințe de siguranță
Articolul 5. Cerințele de etichetare și documente operaționale
Articolul 6. Asigurarea conformității cu cerințele de siguranță
Articolul 7. Demonstrare a conformității
Articolul 8. Marcarea un singur semn de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale
Articolul 9. Clauza de salvgardare

Cerere. Lista echipamentelor de joasă tensiune care fac obiectul confirmării conformității sub formă de certificare în statele membre ale Uniunii Vamale în conformitate cu reglementările tehnice ale Uniunii Vamale „Cu privire la siguranța echipamentelor de joasă tensiune” (TR CU 0042011) 13

Prefață

1. Acest regulament tehnic al uniunii vamale este proiectat în conformitate cu Acordul privind principii și reguli de reglementare tehnică în Republica Belarus, Kazahstan și Federația Rusă noiembrie 18 2010 an comune.

2. Această reglementare tehnică a uniunii vamale este conceput pentru a stabili comun teritoriul vamal al Uniunii vamale de obligatoriu uniform pentru aplicarea și respectarea cerințelor de joasă tensiune, asigurarea liberei circulații a echipamentelor de joasă tensiune, se eliberează în comun pe teritoriul vamal al Uniunii Vamale.

3. În cazul în care în legătură cu echipamentele de joasă tensiune luate alte reglementări tehnice ale uniunii vamale, Comunitatea Economică Eurasiatică (în continuare - CEE) de stabilire a cerințelor de joasă tensiune, echipamente de joasă tensiune, care trebuie să îndeplinească cerințele din reglementările tehnice ale Uniunii Vamale, Comunitatea Economică Eurasiatică, din care acțiunea este supusă.

Articolul 1. Sfera de aplicare

1. Prezentul regulament tehnic al Uniunii Vamale se aplică echipamentelor de joasă tensiune puse în circulație pe teritoriul vamal comun al Uniunii Vamale. Echipamentele de joasă tensiune, care fac obiectul prezentului regulament tehnic al Uniunii Vamale, includ echipamentele electrice destinate utilizării la o tensiune nominală de la 50 la 1000 V (inclusiv) AC și de la 75 la 1500 V (inclusiv) DC.

2. Prezenta reglementare tehnică a Uniunii Vamale nu se aplică: echipamentelor electrice proiectate să funcționeze într-un mediu exploziv; produse medicale; echipamente electrice pentru ascensoare și elevatoare de marfă (cu excepția mașinilor electrice); Echipamente electrice pentru apărare; dispozitive de control pentru gardurile vii; echipamente electrice destinate utilizării în transportul aerian, pe apă, terestru și subteran; echipamente electrice destinate sistemelor de siguranță ale centralelor nucleare.

3. Acest regulament tehnic al uniunii vamale stabilește cerințele pentru echipamentele de joasă tensiune, în vederea protejării vieții și sănătății umane, de proprietate, precum și de prevenire a acțiunilor înșelătoare consumatorilor (utilizatori), cu privire la scopul și securitatea sa.

Articolul 2. Definiții

Această reglementare tehnică a Uniunii vamale, următorii termeni și definițiile lor:

producător - o persoană juridică sau o persoană fizică în calitate de antreprenor individual, care desfășoară în nume propriu producția și (sau) vânzarea de echipamente de joasă tensiune și sunt responsabile pentru conformitatea acesteia cu cerințele de siguranță ale reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale;

importator - Un rezident al unui stat membru al Uniunii vamale, care sa încheiat cu un statele non-membre ale acordului de uniune vamală cu privire la transferul de echipamente de joasă tensiune externă, pune echipamentul și este responsabil pentru conformitatea cu cerințele de siguranță ale reglementărilor tehnice ale uniunii vamale;

Tensiunea nominală de echipamente de joasă tensiune - De intrare și (sau) tensiunea de ieșire (intervalul de tensiune) de joasă tensiune specificată de producător în acest echipament, precum și documentele operaționale;

tratament de echipamente de joasă tensiune pe piață - Procesele de tranziție la echipamentele de joasă tensiune de la producător la consumator (utilizator) în comun pe teritoriul vamal al Uniunii vamale, care se desfășoară echipamente de joasă tensiune după finalizarea de fabricație;

utilizarea preconizată - Utilizarea de echipamente de joasă tensiune, în conformitate cu scopul specificată de producător a acestui echipament și (sau) documentele operaționale;

persoană autorizată de către producător - Persoană fizică sau juridică, înregistrată în mod corespunzător de către un stat membru al Uniunii vamale, care este definit de către producător, pe baza unui contract cu el pentru o acțiune în numele său în evaluarea conformității și poziționarea de produse în comun pe teritoriul vamal al Uniunii vamale, precum și pentru a stabili răspunderea pentru non- produse la cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale;

echipamente electrice - Echipamente pentru generarea, transformarea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice, incluzând atât utilizarea directă și încorporate în mașini, echipamente, aparate, dispozitive și alte produse.

Articolul 3. Circulație pe piață

1. Produse de joasa tensiune disponibile în circulație pe piață, atunci când îndeplinește această reglementare tehnică a uniunii vamale, precum și alte reglementări tehnice ale uniunii vamale, Comunitatea Economică Eurasiatică, acțiunea de care este supus, și cu condiția ca acesta a trecut de evaluare a conformității în conformitate cu articolul 7 această reglementare tehnică a uniunii vamale și în conformitate cu alte reglementări tehnice ale uniunii vamale, Comunitatea Economică Eurasiatică, din care acțiunea este supusă.

2. Echipamente de joasă tensiune, conformitatea cu cerințele din prezenta reglementare tehnică a Uniunii vamale nu este confirmat, nu trebuie să fie etichetate un singur semn de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale și nu au voie să fie puse în circulație pe piață.

3. Echipamente de joasă tensiune, nu una marcată cu o marcă de pe piața statelor membre ale Uniunii vamale nu sunt permise pentru a elibera în circulație pe piață.

Articolul 4. Cerințe de siguranță

Echipamentele de joasă tensiune trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât, atunci când sunt utilizate în scopul propus și să îndeplinească cerințele de instalare, funcționare (utilizare), depozitare, transport (transport) și întreținere, acest echipament oferă:

nivelul necesar de protecție împotriva efectelor directe sau indirecte ale curentului electric; absența unui risc inacceptabil de temperaturi ridicate, arcuri sau radiații care pot duce la pericole;
nivelul necesar de protecție de la un prejudiciu de rotație și staționare părți ale echipamentelor de joasă tensiune;
nivelul necesar de protecție de la pericolele de origine non-electrice, care rezultă din aplicarea de echipamente electrice de joasă tensiune, inclusiv cele cauzate de fizici, chimici sau biologici;
nivelul necesar de protecție izolare;
nivelul cerut de rezistenta mecanice și electrice;
nivelul dorit de rezistență la factori externi, inclusiv natură mecanică, cu condiții climatice ale mediului;
nici un risc inacceptabil din cauza condiții de supraîncărcare și de eroare eșecuri cauzate de factori interni și externi care afectează;
nici un risc inacceptabil atunci când conectați și (sau) de instalare.
Echipamente de joasă tensiune trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât aceasta nu este o sursă de foc în condiții normale și de urgență.
Consumator (utilizator) ar trebui să aibă nivelul necesar de informații pentru utilizarea în siguranță a echipamentelor de joasă tensiune în acest scop.

Articolul 5. Cerințele de etichetare și documente operaționale

1. Nume și (sau) desemnarea de echipamentele de joasă tensiune (tip, marca, model), principalele caracteristici și caracteristicile sale, care afectează securitatea, numele și (sau), marca producătorului, numele țării unde fabricat echipamente de joasă tensiune, trebuie să se aplice la echipamentele de joasă tensiune și specificate în documentele de exploatare anexate.
În acest caz, numele producătorului și (sau), numele său marca și desemnarea echipamentelor de joasă tensiune (tip, marca, model) ar trebui să fie, de asemenea, aplicate pe ambalaj.

2. În cazul în care informațiile enumerate la punctul 1 acest articol, este imposibil de a pune pe
echipamente de joasă tensiune, ele pot fi specificate numai în documentele operaționale atașate la acest echipament. În acest caz, numele producătorului și (sau), numele său marca și desemnarea echipamentelor de joasă tensiune (tip, marca, model (dacă este cazul)) trebuie să fie marcate pe ambalaj.

3. Marcarea echipamentelor de joasă tensiune trebuie să fie lizibile, ușor de citit și aplicat pe echipamentul accesibil pentru inspecție de joasă tensiune, fără demontarea folosind locația instrument.

4. Documentele operaționale pentru echipamentele de joasă tensiune trebuie să conțină: informații enumerate la alineatul (1) al acestui articol; informații despre scopul echipamentelor de joasă tensiune; caracteristici și parametri; reguli și condiții pentru funcționarea în siguranță (utilizare) reguli și condiții pentru instalare, depozitare, transport (transport), vânzare și eliminare (dacă este necesar - stabilirea cerințelor pentru acestea); informații despre măsurile care trebuie luate atunci când este detectată o defecțiune a acestui echipament; numele și locația producătorului (persoana autorizată de producător), importator, informații pentru a le contacta;

luna și anul de fabricație de echipamente de joasă tensiune și (sau), informații cu privire la locul de aplicare și metoda de determinare a anului de fabricație.
5. Documente operaționale executate în limba rusă și în limba de stat (e) (e) din statul membru al Uniunii Vamale cu cerințele corespunzătoare din lege (e) stat () membru (e) a Uniunii vamale.
Documentele operaționale sunt executate pe hârtie. Acestea pot fi atașate set de documente operaționale pe suport electronic. Documente operaționale furnizat echipamente de joasă tensiune nu este în scopuri interne pot fi efectuate numai în format electronic.

Articolul 6. Asigurarea conformității cu cerințele de siguranță

1. Conformitatea cu echipamente de joasă tensiune această reglementare tehnică a Uniunii vamale se asigură de cerințele de siguranță, fie direct, fie conformitate cu cerințele standardelor incluse în lista de standarde, ca urmare a care, în mod voluntar, cu respectarea reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale.

2. Metode de cercetare (teste) și măsurări de echipamente de joasă tensiune instalate în standardele incluse în lista de standarde care conțin reguli și metode de cercetări (teste) și măsurări, inclusiv normele de prelevare de probe necesare pentru aplicarea și respectarea reglementărilor tehnice ale uniunii vamale și punerea în aplicare a ( confirmare) de produse de conformitate.

Articolul 7. Demonstrare a conformității

1. Înainte de punerea în circulație pe piață echipamentele de joasă tensiune ar trebui să fie o confirmare a conformității cu cerințele de siguranță ale prezentului regulament tehnic a Uniunii vamale.
Demonstrarea conformității cu echipamentele de joasă tensiune se realizează de către schemele în conformitate cu Regulamentul cu privire la aplicarea regimurilor de evaluare de model (de confirmare) de conformitate în reglementările tehnice ale uniunii vamale, aprobate de către Comisie a uniunii vamale (în continuare - Comisia).

2. Produse de joasa tensiune incluse în lista anexată la prezenta reglementare tehnică a uniunii vamale, obiectul evaluării conformității sub formă de certificare (1s schema, 3s, 4s).
Echipamente de joasă tensiune, care nu este inclusă în lista respectivă sunt supuse evaluării conformității în formă de declarație de conformitate (schema 1d, 2d, 3d, 4d, 6d). Selectarea declarație schemă de conformitate a echipamentelor de joasă tensiune nu sunt incluse în listă, furnizată de producător (persoană autorizată de către producător)
importator.
Prin decizia producătorului (persoana autorizată de către producător), confirmarea importator de conformitate a echipamentelor de joasă tensiune care nu sunt incluse în listă, poate fi sub formă de certificare, în conformitate cu punctul 5 acest articol.

În cazul neaplicării standardelor prevăzute la alineatul articole 1 6 prezentului regulament tehnic a Uniunii vamale, sau în lipsa acestora, a conformității echipamentelor de joasă tensiune se realizează sub formă de certificare (1s schema, 3s, 4s), în conformitate cu punctul 10 acest articol.

3. Certificarea echipamentelor de joasă tensiune, produse în masă, se efectuează ca 1s. Echipamentele de joasă tensiune pentru certificare este producătorul (persoana autorizată de către producător).
Certificare partid de echipamente electrice de joasă tensiune se realizează ca 3s, un singur produs - de 4s schema. Lot de echipamente de joasă tensiune (produs unic), fabricat în comun pe teritoriul vamal al Uniunii vamale, este producătorul, partidul de echipamente electrice de joasă tensiune (un singur produs), importate în comun teritoriul vamal al Uniunii Vamale, este importator sau producător (persoană autorizată de către producător).

4. Certificarea echipamentelor de joasă tensiune realizată de către un organism de certificare acreditat (de evaluare (confirmare)) incluse în Registrul unic al organismelor de certificare și laboratoarelor de încercări (centre) a Uniunii vamale.
Teste de certificare deține un laborator de testări acreditat (centru), inclus în Registrul unic al organismelor de certificare și laboratoarelor de încercări (centre) a Uniunii vamale.

5. Cu certificarea echipamentelor de joasă tensiune (1s de circuit, 3s, 4s)
5.1. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul furnizează autoritate de certificare (de evaluare (confirmare)) set de documente pentru echipamente de joasă tensiune, echipamente de joasă tensiune care confirmă conformitatea cu cerințele de siguranță ale reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale, care include:
caietul de sarcini (dacă este cazul); documente operaționale;
Lista de standarde care trebuie să respecte cerințele acestui echipament de joasă tensiune din lista de standarde prevăzută la alineatul articole 1 6 prezentului regulament tehnic a uniunii vamale;
contractului (contract de furnizare) sau documentație de transport (pentru partea de echipamente de joasă tensiune (un singur produs) (3s schema, 4s);
5.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru procesul de producție a fost
stabile și asigură respectarea cerințelor fabricat de joasă tensiune ale acestor reglementări tehnice ale uniunii vamale;
5.3. Organismul de Certificare (de evaluare (confirmare)):
5.3.1. selectează eșantion (s);
5.3.2. efectuează identificarea echipamentelor de joasă tensiune prin stabilirea identității de caracteristicile sale de performanță menționate la articolul 1 această reglementare tehnică a Uniunii vamale, dispozițiile prevăzute la articolul 5 această reglementare tehnică a uniunii vamale și a documentelor enumerate la litera 5.1 5 paragraf al acestui articol;
5.3.3. organizează specimen de test (e) de echipamente de joasă tensiune pentru respectarea standardelor de Listei standardelor prevăzute la alineatul articole 1 6 prezentului regulament tehnic a uniunii vamale, și analizează raportul (s) teste;
5.3.4. efectuează analize de producție (Schema 1s).
În prezența de producție sistemului de management al calității certificat de producător sau de dezvoltare și producție de echipamente de joasă tensiune evaluează posibilitatea de a sistemului de a asigura producția stabilă de echipamente de joasă tensiune certificat care îndeplinește cerințele reglementărilor tehnice ale uniunii vamale;
5.3.5. emită un certificat de conformitate pentru un singur formular, aprobat de Comisie. Certificatul de conformitate pentru echipamente de joasă tensiune, produse în masă,
- Nu mai mult de 5 ani, echipamente de joasă tensiune pentru partid (un singur produs) valabilitate a certificatului de conformitate nu este instalat;
5.4. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul:
5.4.1. cauzeaza un singur semn de produse de pe piață a statelor membre ale Uniunii vamale;
5.4.2. forme după finalizarea conformitate set de documente pentru echipamente de joasă tensiune, care include:
documentele menționate la paragraful 5.1 5 paragraf al acestui articol, protocol (e) teste;
rezultatele analizei de producție, un certificat de conformitate.
5.5. Organismul de Certificare (de evaluare (confirmare)) efectuează controlul de inspecție a echipamentelor de joasă tensiune certificat de testarea probelor într-un laborator de testare acreditat (centru) și (sau) analiza producției (Schema 1s).

6. Declarație de conformitate a echipamentelor de joasă tensiune (1d de circuit, 2d, 3d, 4d, 6d) efectuat pe baza de:
6.1. dovezi propriu (schema 1d, 2d)
- Testarea de echipamente de joasa tensiune (echipament de joasă tensiune pentru partid (un singur produs) (Schema 2d);
- Testarea de echipamente de joasă tensiune și de control al producției de către producător (pentru echipamente de joasă tensiune, a produs-masă) (Schema 1d);
6.2. probele obținute cu participarea a testelor de laborator acreditat (centru), organismul de certificare a sistemelor de management al calității incluse în Registrul unic al organismelor de certificare și laboratoarelor de încercări (centre) a Uniunii vamale (sistem 3d, 4d, 6d)
- Testarea de echipamente de joasă tensiune, de certificare a sistemului de management al calității de producție sau de dezvoltare și producție de echipamente de joasă tensiune și de control al producției de către producător (pentru echipamente de joasă tensiune, a produs-masă) (Schema 6d).
- Testarea de echipamente de joasa tensiune (echipament de joasă tensiune pentru partid (un singur produs) (Schema 4d);
- Testarea de echipamente de joasă tensiune și de control al producției de către producător (pentru echipamente de joasă tensiune, a produs-masă) (Schema 3d);
- Testarea de echipamente de joasă tensiune, de certificare a sistemului de management al calității de producție sau de dezvoltare și producție de echipamente de joasă tensiune și de control al producției de către producător (pentru scăzut
echipamente, produse în masă) (Schema 6d).
6.3. Declarație de conformitate a echipamentelor de joasă tensiune, produse în masă, poartă producător (persoana autorizată de către producător) scheme de 1d, 3d, 6d.

Declarație de conformitate a partidului de echipamente de joasă tensiune (singur produs) poartă producătorului (persoana autorizată de către producător), sistemele de importator 2d, 4d.

7. Atunci când se declară conformitatea sistemelor de echipamente de joasă tensiune 1d, 2d:
7.1. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul:
7.1.1. generează un set de documente care dovedesc respectarea cerințelor de echipamente de joasă tensiune din această reglementare tehnică a uniunii vamale, care include:
caietul de sarcini (dacă este cazul); documente operaționale;
lista de standarde, cerințele de care corespunde la acest echipament de joasă tensiune, de la lista de standarde prevăzută la alineatul articole 1 6 prezentului regulament tehnic a uniunii vamale;
protocol (e) testelor efectuate în laboratorul de testare (centru), la alegerea producătorului (persoană autorizată de către producător), importator;
Certificat (dacă este disponibil);
declarație de conformitate, producătorul (dacă este disponibil) (echipamente de joasă tensiune pentru partid (un singur produs) (Schema 2d);
contractului (contract de furnizare) sau documentație de transport (pentru partea de echipamente de joasă tensiune (un singur produs) (Schema 2d);
7.1.2. efectuează identificarea echipamentelor de joasă tensiune prin stabilirea identității de caracteristicile sale de performanță menționate la articolul 1 această reglementare tehnică a Uniunii vamale, dispozițiile prevăzute la articolul 5 această reglementare tehnică a uniunii vamale și a documentelor enumerate la litera 7.1.1. 7.1 paragraf al acestui articol;
7.2. Producator:
oferă un control de producție și să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație asigură conformitatea echipamentului de joasă tensiune cu cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale (Schema 1d).
Cerințe pentru procesele de fabricație și de control, precum și a rezultatelor controlului lor trebuie să fie documentate (în forma prevăzută de producător);
7.3. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul:
7.3.1. primește o declarație scrisă de conformitate pentru echipamente de joasă tensiune această reglementare tehnică a Uniunii vamale pe un singur formular, aprobat de Comisie, și cauzează un singur semn de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale;
7.3.2. include după finalizarea de conformitate într-un set de documente privind echipamentele de joasă tensiune, conținute în paragraful 7.1.1. 7.1 paragraf al acestui articol, o declarație de conformitate.

8. Atunci când se declară conformitatea sistemelor de echipamente de joasă tensiune 3d, 4d, 6d:
8.1. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul:
8.1.1. generează un set de documente de pe echipamentul de joasă tensiune, care include: a specificațiilor tehnice (dacă este cazul);
documente operaționale;
Lista de standarde care trebuie să respecte cerințele acestui echipament de joasă tensiune din lista de standarde prevăzută la alineatul articole 1 6 prezentului regulament tehnic a uniunii vamale;
contract (acord de furnizare) sau documentație de expediere (pentru un lot de echipamente de joasă tensiune (produs unic) (scheme 3d, 4d); certificat de conformitate (copie a certificatului) pentru sistemul de management al calității producției sau dezvoltării și producției de echipamente de joasă tensiune (schema 6d);
8.1.2. efectuează identificarea echipamentelor de joasă tensiune prin stabilirea identității de caracteristicile sale de performanță menționate la articolul 1 această reglementare tehnică a Uniunii vamale, dispozițiile prevăzute la articolul 5 această reglementare tehnică a uniunii vamale și a documentelor enumerate la litera 8.1.1. punctul 8.1. din acest articol;
8.1.3. organizează specimen de test (e) de echipamente de joasă tensiune pentru respectarea standardelor de Listei standardelor prevăzute la alineatul articole 1 6 prezentului regulament tehnic a uniunii vamale;
8.2. Producator:
oferă un control de producție și să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație asigură conformitatea echipamentului de joasă tensiune cu cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale (schema 3d, 6d). Cerințe pentru procesele de fabricație și de control, precum și a rezultatelor controlului lor trebuie să fie documentate (în forma prevăzută de producător);
ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație și funcționarea stabilă a sistemului de management al calității producției și dezvoltarea și producția de echipamente de joasă tensiune a asigura respectarea cerințelor de echipamente de joasă tensiune din această reglementare tehnică a uniunii vamale (schema 6d);
8.3. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul:
8.3.1. primește o declarație scrisă de conformitate pentru echipamente de joasă tensiune această reglementare tehnică a Uniunii vamale pe un singur formular, aprobat de Comisie, și cauzează un singur semn de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale;
8.3.2. forme, după procedurile de evaluare a conformității stabilite de documente pentru echipamente de joasă tensiune, care include:
documentele menționate la paragraful 8.1.1 8.1 paragraf al acestui articol, protocol (e) teste;
declarație de conformitate.

9. Declarația de conformitate trebuie să fie înregistrate în conformitate cu legislația Uniunii Vamale. Declarație acțiune începe cu data înregistrării sale.
Valabilitate a declarației de conformitate pentru echipamente de joasă tensiune, produse în masă - de ani nu mai 5, echipamentele de joasă tensiune pentru partid (un singur produs) validitatea declarației de conformitate nu este instalat.

10. Cu certificarea echipamentelor de joasă tensiune, în caz de neaplicare a standardelor din lista de standarde prevăzută la alineatul articole 1 6 prezentului regulament tehnic a Uniunii vamale, sau în lipsa acestora (schema 1s, 3s, 4s)
10.1. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul furnizează autoritate de certificare (de evaluare (confirmare)) set de documente pentru echipamente de joasă tensiune, echipamente de joasă tensiune care confirmă conformitatea cu cerințele de siguranță ale reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale, care include:
caietul de sarcini (dacă este cazul); documente operaționale;
descrierea a deciziilor tehnice și evaluarea riscurilor confirmă îndeplinirea cerințelor de siguranță ale prezentului regulament tehnic a uniunii vamale; de ​​contract (contract de furnizare) sau documentație de transport (pentru partea de echipamente de joasă tensiune (un singur produs) (3s schema, 4s);
10.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru procesul de producție a fost stabilă și asigură respectarea cerințelor de produse de joasă tensiune ale acestor reglementări tehnice ale uniunii vamale;
10.3. Organismul de Certificare (de evaluare (confirmare)):
10.3.1. selectează eșantion (s);
10.3.2. efectuează identificarea echipamentelor de joasă tensiune prin stabilirea identității de caracteristicile sale de performanță menționate la articolul 1 această reglementare tehnică a Uniunii vamale, dispozițiile prevăzute la articolul 5 această reglementare tehnică a uniunii vamale și a documentelor enumerate la litera 10.1 10 paragraf al acestui articol;
10.3.3. efectuează o evaluare a conformității echipamentelor de joasă tensiune în mod direct cerințele de siguranță ale prezentului regulament tehnic a Uniunii vamale.
În același autoritatea de certificare (de evaluare (confirmare)):
stabilește, pe baza cerințelor de securitate ale reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale de cerințe specifice de siguranță pentru echipamentele de joasă tensiune certificate;
analize de soluții de inginerie și de evaluare a riscurilor care să confirme îndeplinirea cerințelor de siguranță ale prezentului regulament tehnic a uniunii vamale a producătorului;
determină din lista de standarde prevăzută la alineatul articole 2 6 prezentului regulament tehnic a Uniunii vamale, standardele stabilite de metodele de măsurare și testare, sau în lipsa acestora, definește procedurile de control, măsurători și teste pentru a verifica dacă echipamentul de joasă tensiune cerințe specifice de siguranță;
aranja pentru testarea de echipamente de joasă tensiune și analizează raportul (s) teste;
10.3.4. efectuează analize de producție (Schema 1s);
În prezența de producție sistem de management certificat de producător sau dezvoltarea și producția de echipamente de joasă tensiune evaluează posibilitatea de a sistemului de a asigura producția stabilă de echipamente de joasă tensiune certificat care îndeplinește cerințele reglementărilor tehnice ale uniunii vamale;
10.3.5. emită un certificat de conformitate pentru un singur formular, aprobat de Comisie.
Certificatul de conformitate pentru echipamente de joasă tensiune, produse în masă - de ani nu mai 5, echipament de joasă tensiune pentru partid (un singur produs) valabilitate a certificatului de conformitate nu este instalat;
10.4. producător (persoană autorizată de către producător), importatorul:
10.4.1. cauzeaza un singur semn de produse de pe piață a statelor membre ale Uniunii vamale;
10.4.2. forme după finalizarea conformitate set de documente pentru echipamente de joasă tensiune, care include:
documentele menționate la litera 10.1 acest alineat; protocol (e) teste;
rezultatele analizei de producție, un certificat de conformitate;
10.5. Organismul de Certificare (de evaluare (confirmare)) efectuează controlul de inspecție a echipamentelor de joasă tensiune certificat de testarea probelor într-un laborator de testare acreditat (centru) și (sau) analiza producției (Schema 1s).

11. Set de documente pentru echipamente de joasă tensiune trebuie să fie stocate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii vamale pentru:
LVD - producător (persoana desemnată de către producător), pentru cel puțin aniversare 10 eliminarea (terminare), de la producția de echipamente de joasă tensiune;
lot de echipamente de joasă tensiune - importatorul sau persoana împuternicită de către producător pentru cel puțin 10 ani de la punerea în aplicare a celor mai recente produse ale partidului.

Articolul 8. Marcarea un singur semn de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale

1. Produse de joasă tensiune și cerințele de siguranță corespunzătoare din această reglementare tehnică a uniunii vamale și evaluarea conformității scurs în temeiul articolului 7 această reglementare tehnică a Uniunii vamale trebuie să fie marcate într-un singur semn de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale.

2. Marcarea un singur semn de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale se efectuează înainte de lansarea de echipamente electrice de joasă tensiune în circulație pe piață.

3. Semn unic de produse de pe piață a statelor membre ale Uniunii vamale se aplică la fiecare unitate de echipament de joasă tensiune, în orice mod, oferind imagini clare și bine definite pe durata de viață a echipamentelor de joasă tensiune, precum și astfel cum este prevăzut în documentele de exploatare anexate.

4. Pot fi aplicate ca o singură marcă de produse pe piața din statele membre ale Uniunii vamale numai pe ambalaj și în documentele anexate operaționale, în cazul în care acesta nu poate fi aplicat direct la echipamentul de joasă tensiune.

5. Produse de joasă tensiune marcate cu un semn de un singur produs pe piața statelor membre ale Uniunii vamale, în conformitate cu toate reglementările tehnice ale Uniunii Vamale, Comunitatea Economică Eurasiatică, acțiunea pe care o
răspândește și furnizarea de aplicare a mărcii.

Articolul 9. Clauza de salvgardare

Statele membre ale Uniunii vamale trebuie să ia toate măsurile pentru a controla, interzicerea eliberării de echipamente electrice de joasă tensiune în comun pe teritoriul vamal al Uniunii vamale, precum și retragerea de pe piață a echipamentelor de joasă tensiune care nu respectă cerințele de siguranță ale reglementărilor tehnice ale Uniunii Vamale.

LISTA echipamentelor de joasă tensiune care fac obiectul confirmării conformității sub formă de certificare

Anexă la reglementările tehnice ale Uniunii Vamale „Despre siguranța echipamentelor de joasă tensiune” (TR CU 004/2011) în conformitate cu reglementările tehnice ale Uniunii Vamale „Cu privire la siguranța echipamentelor de joasă tensiune” (TR CU 004/2011)

1. Vehicule electrice și aparate de uz casnic:
pentru gătit și de depozitare a alimentelor și bucătărie lucrări de mecanizare, de prelucrare (spalat, calcat, uscare, curățare), lenjerie, îmbrăcăminte și încălțăminte;
pentru curățarea spațiilor;
să mențină și să ajusteze mediul interior, igiena;
să aibă grijă de par, unghii si piele;
corp de încălzire, vibratoare;
jocuri de noroc, echipament de sport si exercitii fizice;
audio și video de receptoare de radiodifuziune, de cusut și de tricotat;
surse de alimentare, incarcatoare de baterii, regulatoare de tensiune;
pentru serviciile de grădinărit; acvarii și bazine de grădină;
pompe;
echipamente de iluminat și surse de lumină, produse electrice, materiale de umplutură.
2. Calculatoare electronice personale (PC).
3. Echipamente de joasă tensiune conectat la un personal mașinile electronice de calcul.
4. Energie electrica instrument (manual și portabil electric).
5. Electromuzicale.
6. Cabluri și firuri.
7. Întrerupătoare, dispozitive de curent rezidual.
8. Aparate de distribuție a energiei electrice.
9. Aparate electrice pentru instalații electrotehnice.

Versiunea completă a documentului PDF puteți citi, făcând clic pe acest link.