Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

CFR (Cost și de marfă (... port numit de destinație))
Costul și marfă (... port de destinație)

"Costuri si fret" înseamnă că vânzătorul livrează atunci când mărfurile trec balustrada vasului în portul de expediere.
Vânzătorul trebuie să plătească costurile si taxele necesare pentru a aduce bunurile in portul de destinatie, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor, precum și orice alte costuri suplimentare datorate unor evenimente care au loc după data de livrare, sunt transferate de la vânzător la cumpărător.
Termenul CFR implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare. În cazul în care părțile nu intenționează să livreze mărfurile peste balustrada vasului, aceasta ar trebui să se aplice termenul CPT.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva acordului de cumpărare și de vânzare oferă produsele și factura comercială, sau sa mesaj electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate, care pot fi cerute de contractul de vânzare

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de export sau altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale necesare pentru exportul de mărfuri.

Cumpărătorul este pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de import sau altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru importul de mărfuri și pentru tranzitul acestora prin orice țară.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

A) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie să contracteze pe propria sa cheltuială pentru transportul mărfurilor la portul de destinație, pe cale obișnuită în mare (sau pe o cale navigabilă adecvat) o navă de tipul utilizat în mod normal pentru transportul de mărfuri de specificate în contractul de vânzare.
B) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A) Contractul de transport
Nici o obligație.
B) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul trebuie să livreze marfa la bordul navei în portul de expediere pe data sau în perioada convenită.

Cumpărătorul trebuie să ia în primire a mărfurilor atunci când acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4., Și le primiți de la operatorul de transport de la portul de destinație.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.5. suporta toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până când bunurile trec balustrada vasului în portul de expediere.

Cumpărătorul trebuie să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor, atunci când mărfurile trec calea ferată navei în portul de expediere. Cumpărătorul este obligat să - în cazul în care nu reușește să dea o notificare în conformitate cu articolul B.7. - suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor de la expirarea termenului convenit sau data de încheiere a perioadei stabilite pentru expediere. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Vânzătorul trebuie, sub rezerva dispozițiilor B.6: -. Plătească toate costurile legate de mărfurile până când au fost livrate în conformitate cu articolul A.4, și - de marfă și toate în conformitate cu articolul A.3a), inclusiv costurile. încărcarea mărfurilor la bord, precum și orice taxe pentru descărcarea mărfurilor în portul convenit de descărcare care, în conformitate cu contractul de transport de către vânzător, și - dacă este cazul, toate costurile formalităților vamale necesare pentru export precum și toate taxele, impozitele și alte taxe, pe lângă -conținând plata pentru exportul de mărfuri, precum și cheltuielile legate de tranzitul acestora printr-o țară terță, în cazul în care acestea sunt în conformitate cu contractul de transport asupra vânzătorului.

Cumpărătorul trebuie, sub rezerva dispozițiilor A.3a): - să plătească toate costurile legate de mărfurile la livrare, în conformitate cu articolul A.4, și - toate costurile și cheltuielile aferente mărfurilor în timp ce în tranzit până la. sosirea în portul de destinație, cu excepția cazului în care sunt în conformitate cu contractul de transport de către vânzător și - plata cheltuielilor de descărcare a mărfurilor, inclusiv costurile de plata taxei de alimbare și Wharfage, cu excepția cazului când acestea sunt în conformitate cu contractul de transport de către vânzător, și - suportă toate costurile suplimentare care rezultă din lipsa notificării corespunzătoare, în conformitate cu articolul B.7. de la expirarea termenului convenit sau termenul de livrare convenit. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract, și - dacă este cazul, toate taxele, impozitele și alte cheltuieli, precum și costul formalităților vamale de plătit la importul mărfurilor și, dacă este necesar, pentru tranzitul lor prin orice țară, dacă acestea au fost pentru vânzător atunci când face un contract de transport.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea preaviz cumpărătorului suficient ca mărfurile au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4, Ca și. Cumpărător la orice alta notificare necesare pentru descărcarea de gestiune este, de obicei, măsurile necesare pentru mărfurile.

În cazul în care cumpărătorul are dreptul de a stabili perioada în care mărfurile urmează să fie livrate, si / sau portul de destinatie - aceasta trebuie să notifice în mod corespunzător vânzătorului.

A.8. Dovadă de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovadă de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Vanzatorul va furniza imediat cumpărătorului în detrimentul documentului de transport obișnuit pentru portul de destinație convenit. Acest document (de exemplu, un proiect de lege negociabile de trăsură, scrisoare de transport maritim nenegociabil, un document pe căi navigabile interioare) trebuie să acopere bunurile contractuale, să fie datate în perioada convenită pentru transport, și pentru a permite cumpărătorului de a obține bunuri de la operatorul de transport în portul de destinație și, cu excepția cazului în care sa convenit altfel, permite cumpărătorului să vândă bunurile unei terțe părți în tranzit prin etichetele de transfer (factura de trăsură negociabil) sau printr-o notificare transportatorului . În cazul în care a emis în mai multe exemplare originale document de transport, cumpărătorul trebuie să fie un set complet de originale. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit să comunice electronic, documentul menționat mai sus poate fi înlocuită cu un schimb electronic echivalent (EDI).

Cumpărătorul trebuie să accepte A.8 articol. document de transport, în cazul în care îndeplinește condițiile din contractul de vânzare.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de control (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu articolul A.4. Vânzătorul trebuie să furnizeze, la ambalarea lui cheltuiala proprie (dacă nu este în comerț special pentru transportul de mărfuri obișnuite contractuale neambalate), care este necesar pentru livrarea bunurilor. Ambalaje este de a fi marcate corespunzător.

Cumparatorul trebuie sa plateasca costurile de expediere orice inspecție înainte excepția cazului în care o astfel de inspecție este mandatat de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă cheltuiala, riscul si fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente Eliberat sau transmise în țara de expediere și / sau țara de origine (altele decât cele menționate la A.8.), care cumpărătorul poate solicita pentru importul mărfurilor și, în cazul în care este necesar, pentru tranzitul acestora prin orice țară. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cerere, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să plătească toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul A.10, Și. Rambursa vânzătorul suportate de către acesta din urmă, ca urmare a asistență pentru cumpărător.