Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

DDP (Delivered Duty Paid (... locul de destinatie numit))
TAXELE PLATITE (... locul de destinație)

Termenul "Delivered Duty Paid" înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile, șters, și nu descărcate de pe orice mijloace de transport care sosesc mărfurile către cumpărător la locul de destinatie. Vinzatorul trebuie sa suporte costurile si riscurile implicate in aducerea bunurilor, inclusiv (dacă este cazul) orice taxe de import în țara de destinație (cuvântul "taxă" înseamnă responsabilitatea și riscul de a vamal efectuarea vamale, precum și plata formalităților vamale, taxe, impozite și alte taxe).
În timp ce termenul EXW pentru obligația vânzătorului minim, DDP reprezintă obligația maximă.
Acest termen nu trebuie utilizat în cazul în care vânzătorul nu poate, direct sau indirect, pentru a obține licența de import. În cazul în care părțile doresc să excludă din obligațiile vânzătorului unele dintre costurile plătibile la importul (cum ar fi taxa pe valoarea adăugată - TVA), aceasta trebuie să fie clar definite în contractul de vânzare.
În cazul în care părțile doresc cumpărătorul suportă toate riscurile și costurile de import, trebuie să utilizați DDU termen lung. Acest termen poate fi folosit indiferent de modul de transport, dar atunci când livrarea se află la bordul navei sau pe chei în portul de destinație, ar trebui să folosească termenii DES sau DEQ.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de vânzare furnizează bunuri și factura comercială sau mesajul său electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate care pot fi solicitate prin contractul de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vanzatorul se, pe propria cheltuială și risc, orice export și licența de import sau alte documente oficiale de autorizare sau de altă natură și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale necesare pentru exportul și importul de bunuri și pentru tranzitul acestora prin orice țară.

Cumpărătorul trebuie, la cererea vânzătorului, în prestarea contul său de risc și fiecare asistență în obținerea, dacă este cazul, orice licență de import sau altă autorizație oficială necesară pentru importul de bunuri.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

a) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie să contracteze pe propria sa cheltuială pentru transportul mărfurilor la destinație numit. În cazul în care un anumit punct nu este de acord sau nu este determinat de practică, vânzătorul poate selecta cea mai potrivită pentru el punctul de la locul de destinatie.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul trebuie să livreze marfa la cumpărător sau de orice altă persoană nominalizată de către cumpărător în formă de neotgruzhennom cu privire la orice mijloc de transport care sosesc la locul de destinatie numit pe data sau în perioada convenită de livrare.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu articolul A.4.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor articolului B.5. și să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până la care acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să suporte toate pierderile sau deteriorarea bunurilor din momentul în care riscurile au fost livrate în conformitate cu articolul A.4. Cumpărătorul este obligat să - nu să-și îndeplinească atribuțiile, în conformitate cu articolul B.2. - suportă toate riscurile suplimentare de pierdere sau deteriorare a bunurilor efectuate prin aceasta. Cumpărătorul este obligat să - în cazul în care nu reușește să dea o notificare în conformitate cu articolul B.7. - suportă toate pierderea sau deteriorarea bunurilor de la expirarea termenului convenit sau la sfârșitul perioadei convenite pentru riscurile de livrare. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.6: -.. În plus față de costurile generate de A.3a articol), toate costurile legate de mărfuri până în momentul în care acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4, și - în cazul în care aveți nevoie de ea - să plătească pentru toate costurile de formalitățile vamale necesare pentru export și de import, precum și toate taxele, impozitele și alte taxe de plătit la exportul și importul de bunuri și pentru tranzitul acestora prin orice țară înainte de livrare, în conformitate cu articolul A. 4.

Cumparatorul trebuie, sub rezerva dispozițiilor articolului A.3a): - toate costurile legate de bunuri, la livrare, în conformitate cu articolul A.4. - Toate costurile suplimentare suportate în cazul în care nu reușește să în temeiul articolului B.2. sau de a transmite o notificare în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este linia corectă de conformitate. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate corespunzător, care este, anularea sau altfel identificată ca o marfă, care este obiectul acestui acord.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului de a trimite mărfuri și cumpărător la orice alta notificare necesare pentru descărcarea de gestiune este, de obicei măsurile necesare pentru a lua livrare a mărfurilor.

Cumparatorul trebuie, ori de câte ori acesta are dreptul de a stabili timpul într-un termen convenit și / sau punctul de a lua livrarea la locul de destinatie, da vânzătorul.

A.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala proprie, cu ordinul de livrare și / sau documentul de transport obișnuit (de exemplu, un proiect de lege negociabile de trăsură, nenegociabil scrisoare de transport maritim, un document pe căi navigabile interioare, o scrisoare de transport aerian, feroviar factură sau rutier sau un document de transport multimodal), care poate fi necesară cumpărătorul să ia livrarea mărfurilor în conformitate cu articolele A.4. / B.4. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit să comunice electronic, documentul menționat mai sus poate fi înlocuită cu un schimb electronic echivalent (EDI).

Cumpărătorul trebuie să accepte ordinul de livrare corespunzătoare sau de transport dokumentv articolul A.8.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de control (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu articolul A.4. Vânzătorul trebuie să furnizeze, la ambalarea lui cheltuiala proprie (dacă nu este pentru comerțul special pentru a livra produsele uzuale contractuale neambalate), care este necesară pentru livrare. Ambalaje este de a fi marcate corespunzător.

Cumparatorul trebuie sa plateasca costurile de orice inspecție înainte de expediție, cu excepția atunci când o astfel de inspecție este mandatat de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vânzătorul trebuie să suporte toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul B.10., Și să ramburseze toate cheltuielile suportate de cumparator acesta din urmă, ca urmare a ajutandu-l. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie, la cererea vânzătorului, în prestarea contul său de risc și fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente emise sau transmise în țara de import, vânzătorul poate cere să livreze bunurile într-un asemenea mod de a cumpărătorului.