Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

DDU (Delivered Duty neremunerată (... locul de destinatie numit))
TAXELE neplatite (... numit locul de destinație)

„Livrate taxă neplătită“ înseamnă că vânzătorul nu livrează taxe de import și nu descărcate de pe orice mijloc de transport care sosesc de bunuri către cumpărător la locul de destinatie. Vânzătorul trebuie să suporte toate costurile și riscurile implicate în aducerea bunurilor acestora, cu excepția cazului (dacă este necesar) pentru orice taxe de import în țara de destinație (cuvântul „taxe“ include responsabilitatea pentru și riscurile efectuării vămuirii și pentru plata formalităților vamale, taxe vamale, impozite și alte taxe). Responsabilitatea pentru aceste taxe trebuie să fie suportate de către cumpărător, precum și orice costuri și riscuri care decurg din faptul că eșecul său de a goli mărfurile de import.
Cu toate acestea, în cazul în care părțile doresc vânzătorul să suporte riscurile și costurile formalităților vamale, precum și costurile de import, atunci acest lucru trebuie să fie clar precizat în anexa relevantă la contractul de vânzare.
Responsabilitati, riscurile și costurile de descărcare și reîncărcare a mărfurilor depinde de cine controlează locul ales de livrare.
Acest termen poate fi folosit indiferent de modul de transport, dar atunci când livrarea se află la bordul navei sau pe chei în portul de destinație, condițiile ar trebui să fie utilizate DES sau DEQ.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de vânzare furnizează bunuri și factura comercială sau mesajul său electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate care pot fi solicitate prin contractul de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de export sau alte documente oficiale de autorizare sau de altul și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru exportul de mărfuri și pentru tranzitul acestora prin orice țară.

Cumpărătorul este pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de import sau alte documente oficiale de autorizare sau de altul și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru importul de bunuri.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

a) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie să contracteze pe propria sa cheltuială pentru transportul mărfurilor la destinație numit. În cazul în care un anumit punct nu este de acord sau nu este determinat de practică, vânzătorul poate selecta cea mai potrivită pentru el punctul de la locul de destinatie.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul trebuie să livreze marfa la cumpărător sau de orice altă persoană nominalizată de către cumpărător în formă de neotgruzhennom cu privire la orice mijloc de transport care sosesc la locul de destinatie numit pe data sau în perioada convenită de livrare.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu articolul A.4.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor articolului B.5. și să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până la care acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să suporte toate pierderile sau deteriorarea bunurilor din momentul în care riscurile au fost livrate în conformitate cu articolul A.4. Cumpărătorul este obligat să - nu să-și îndeplinească atribuțiile, în conformitate cu articolul B.2. - suportă toate riscurile suplimentare de pierdere sau deteriorare a bunurilor efectuate prin aceasta. Cumpărătorul este obligat să - în cazul în care nu reușește să dea o notificare în conformitate cu articolul B.7. - suportă toate pierderea sau deteriorarea bunurilor de la expirarea termenului convenit sau la sfârșitul perioadei convenite pentru riscurile de livrare. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.6: -.. În plus față de costurile generate de A.3a articol), toate costurile legate de mărfuri până în momentul în care acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4, și - în cazul în care aveți nevoie de ea - să plătească pentru toate costurile formalităților vamale de export, necesare pentru, precum și toate taxele, impozitele și alte taxe de plătit la export și pentru tranzitul acestora prin orice țară înainte de livrare, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să plătească - toate costurile aferente bunurilor din momentul în care au fost livrate în conformitate cu articolul A.4. - toate costurile suplimentare suportate în cazul în care nu în conformitate cu articolul B.2. sau ar trebui să nu reușesc să dea o notificare în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract, și - dacă este cazul, toate taxele, impozitele și alte cheltuieli, precum și costul formalităților vamale de plătit la importul mărfurilor.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului suficiente pentru a trimite produsele și cumpărător la orice alta notificare necesare pentru descărcarea de gestiune este, de obicei măsurile necesare pentru a lua livrare a mărfurilor.

Cumpărătorul trebuie, ori de câte ori el este în drept să determine de timp într-un termen convenit și / sau punctul de a lua livrarea la locul de destinatie, da vânzătorul.

A.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala proprie, cu ordinul de livrare și / sau documentul de transport obișnuit (de exemplu, un proiect de lege negociabile de trăsură, nenegociabil scrisoare de transport maritim, un document pe căi navigabile interioare, o scrisoare de transport aerian, feroviar factură sau rutier sau un document de transport multimodal), care poate fi necesară cumpărătorul să ia livrarea mărfurilor în conformitate cu articolele A.4. / B.4.V în cazul în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit să comunice electronic , Documentele menționate mai sus pot fi înlocuite cu un date electronice echivalente (EDI).

Cumpărătorul trebuie să accepte ordinul de livrare sau documentul de transport corespunzător, în conformitate cu articolul A.8.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de control (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu articolul A.4. Vânzătorul trebuie să furnizeze, la ambalarea lui cheltuiala proprie (dacă nu este pentru comerțul special pentru a livra produsele uzuale contractuale neambalate), care este necesară pentru livrare. Ambalaje este de a fi marcate corespunzător.

Cumparatorul trebuie sa plateasca costurile de orice inspecție înainte de expediție, cu excepția atunci când o astfel de inspecție este mandatat de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă cheltuiala, riscul si fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente Eliberat sau transmise în țara de expediere și / sau țara de origine (altele decât cele menționate la A.8.), care cumpărătorul poate solicita pentru importul de bunuri. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să plătească toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul A.10, Și. Rambursa vânzătorul suportate de către acesta din urmă, ca urmare a asistență pentru cumpărător.