Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

DES (Delivered Ex Ship (... port numit de destinație))
Delivered Ex Ship (... port de destinație)

Termenul "Delivered Ex Ship" înseamnă că vânzătorul livrează atunci când el pune fara taxe de import a mărfurilor către cumpărător la bordul navei la portul de destinație. Vinzatorul trebuie sa suporte toate costurile si riscurile implicate in aducerea bunurilor la portul de destinație înainte de descărcare. În cazul în care părțile doresc vânzătorului să suporte costurile și riscurile de descărcare a mărfurilor, ar trebui să se aplice termenul DEQ.
Acest termen poate fi folosit numai pentru căi navigabile interioare sau maritime sau de transport multimodal, atunci când mărfurile ajung la portul de destinație, la bordul navei.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de vânzare furnizează bunuri și factura comercială sau mesajul său electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate care pot fi solicitate prin contractul de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de export sau alte documente oficiale de autorizare sau de altul și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru exportul de mărfuri și, acolo unde este necesar, pentru tranzitul acestora prin țări terțe.

Cumpărătorul este pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de import sau altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru importul de bunuri.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

a) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie să contracteze pe propria sa cheltuială pentru transportul mărfurilor până la punctul numit, dacă este cazul, la portul de destinatie. Daca un punct nu este de acord sau nu este determinat de practică, vânzătorul poate selecta cea mai potrivită pentru el punctul de la portul de destinație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul trebuie să livreze marfa la cumpărător la bordul navei de descărcare punct, în conformitate cu articolul A.3a) la portul de destinație, pe data sau în perioada convenită, în așa fel încât acesta să fie îndepărtat de pe navă de descărcare adecvate naturii mărfurilor.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu articolul A.4.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.5., Suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până la care acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să suporte toate pierderile sau deteriorarea bunurilor din momentul în care riscurile au fost livrate în conformitate cu articolul A.4. Cumpărătorul este obligat să - în cazul în care nu reușește să dea o notificare în conformitate cu articolul B.7. - suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor de la expirarea termenului convenit sau data perioadei convenite pentru livrare. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.6: -.. În plus față de costurile generate de A.3a articol), toate costurile legate de mărfurile până când acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4, și - în cazul în care aveți nevoie de ea - să plătească pentru toate costurile formalităților vamale de, precum și toate taxele, impozitele și alte taxe de plătit la export și pentru tranzitul acestora prin orice țară înainte de livrare, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să plătească - toate costurile aferente bunurilor din momentul în care au fost livrate în conformitate cu articolul A.4, inclusiv costurile de descărcare de bunuri dintr-un vas obligat să preia livrarea, și - toate costurile suplimentare suportate din cauza incapacității de a îndeplini sarcinile. pentru a lua bunurile, după ce acesta a fost pus la dispoziția sa, în conformitate cu articolul A.4., sau de a notifica, în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract, și - dacă este cazul, toate taxele, impozitele și alte cheltuieli, precum și costul formalităților vamale de plătit la importul mărfurilor.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului suficiente pentru data preconizată de sosire a navei desemnat, în conformitate cu articolul A.4., Ca și cumpărător la orice alta notificare necesare pentru descărcarea de gestiune este, de obicei măsurile necesare pentru a lua livrare a mărfurilor.

Cumparatorul trebuie, ori de câte ori acesta are dreptul de a stabili timpul într-un termen convenit și / sau punctul de a lua de livrare în portul de destinație numit, da vânzătorul.

A.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului pe cheltuiala comanda de livrare și / sau documentul de transport obișnuit (de exemplu, un proiect de lege negociabile de trăsură, marea de un non-negociabile scrisoare de trăsură, un document căi navigabile interioare sau un document de transport multimodal), pentru a permite cumpărătorului să pretindă marfa de la transportatorul de la portul de destinație. În cazul vânzătorului și cumpărătorul au convenit să comunice electronic, documentul menționat mai sus poate fi înlocuită cu o conexiune de date electronice echivalente (EDI).

Cumpărătorul trebuie să accepte ordinul de livrare sau documentul de transport, în conformitate cu articolul A.8.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de control (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu articolul A.4. Vânzătorul trebuie să furnizeze, la ambalarea lui cheltuiala proprie (dacă nu este pentru comerțul special pentru a livra produsele uzuale contractuale neambalate), care este necesară pentru livrare. Ambalaje este de a fi marcate corespunzător.

Cumparatorul trebuie sa plateasca costurile de orice inspecție înainte de expediție, cu excepția atunci când o astfel de inspecție este mandatat de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă cheltuiala, riscul si fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente Eliberat sau transmise în țara de expediere și / sau țara de origine (altele decât cele menționate la A.8.), care cumpărătorul poate solicita pentru importul de bunuri. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să plătească toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul A.10, Și. Rambursa vânzătorul suportate de către acesta din urmă, ca urmare a asistență pentru cumpărător.