Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

DEQ (Delivered Ex Quay (... port numit de destinație))
Delivered Ex Quay (... port de destinație)

Termenul "Delivered Ex Quay" înseamnă că vânzătorul își îndeplinește obligația sa de a livra atunci când mărfurile nu sunt eliminate de import la dispozitia cumparatorului, pe chei, la portul de destinatie. Vânzătorul trebuie să suporte toate costurile și riscurile asociate cu transportul și descărcarea mărfurilor de la debarcader. Termenul DEQ impune cumpărătorului să vămuire pentru importul de bunuri, precum și plata impozitelor, taxelor și a altor taxe la import.
Cu toate acestea, în cazul în care părțile doresc vânzătorului să suporte toate sau o parte din costurile de import, atunci acest lucru trebuie să fie clar precizat în anexa relevantă la contractul de vânzare.
Acest termen poate fi folosit numai pentru căi navigabile interioare sau maritime sau de transport multimodal, atunci când mărfurile sunt descărcate din nava să acosteze în portul de destinație. Cu toate acestea, în cazul în care părțile doresc să includă în obligațiile vânzătorului riscurile și costurile asociate cu mutarea mărfurilor de chei într-un alt loc (depozit, terminalul, etc) la portul sau în afara portului, termenii ar trebui să fie utilizate DDU si DDP.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva acordului de cumpărare și de vânzare oferă produsele și factura comercială, sau sa mesajul electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate, care pot fi cerute de contractul de vânzare.

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vanzatorul se, pe propria cheltuială și risc, orice licență de export sau alte documente oficiale de autorizare sau de altă natură și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale necesare pentru export a mărfurilor și pentru tranzitul acestora prin orice țară.

Cumpărătorul este pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de import sau alte documente oficiale de autorizare sau de altul și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru importul de bunuri.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

a) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie să contracteze pe propria sa cheltuială pentru transportul mărfurilor la chei numit la portul de destinație. În cazul în care un dock special nu este de acord sau nu este determinat de practică, vânzătorul poate selecta cea mai potrivită pentru el debarcader la portul de destinație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul trebuie să livreze marfa la cumpărător la chei, în temeiul articolului A.3a) la data sau în perioada convenită.

Cumpărătorul trebuie să accepte mărfuri atunci când acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor articolului B.5. și să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până la care acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să suporte toate pierderile sau deteriorarea bunurilor din momentul în care riscurile au fost livrate în conformitate cu articolul A.4. Cumpărătorul este obligat să - în cazul în care nu reușește să dea o notificare în conformitate cu articolul B.7. - suportă toate pierderea sau deteriorarea bunurilor de la expirarea termenului convenit sau riscurile convenite pe termen de livrare. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.6: -. În plus față de costurile generate de A.3a articol), toate costurile legate de mărfurile până la livrarea la dig, în conformitate cu articolul A.4, și - dacă. aveți nevoie de ea - să plătească pentru toate costurile formalităților vamale de, precum și toate taxele, impozitele și alte taxe de plătit la export și pentru tranzitul acestora prin orice țară înainte de livrare, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să plătească - toate costurile aferente bunurilor din momentul în care au fost livrate în conformitate cu articolul A.4, inclusiv toate costurile asociate cu manipularea mărfurilor în port până la transportul ulterioară sau plasarea într-un depozit sau terminal, și - toate. costuri suplimentare suportate ca urmare a neîndeplinirii de a efectua obligația de a accepta bunurile, după ce acestea au fost puse la dispoziția sa în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract, și - dacă este cazul, toate taxele, impozitele și alte cheltuieli, precum și costul formalităților vamale de plătit la importul mărfurilor și pentru transportul lor ulterioară.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului suficiente pentru data preconizată de sosire a navei desemnat, în conformitate cu articolul A.4., Ca și cumpărător la orice alta notificare necesare pentru descărcarea de gestiune este, de obicei măsurile necesare pentru a lua livrare a mărfurilor.

Cumpărătorul trebuie, în cazul în care acesta are dreptul de a determina timpul într-un termen convenit și / sau punctul de a lua de livrare în portul de destinație numit, da vânzătorul.

A.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului pe cheltuiala comanda de livrare și / sau documentul de transport obișnuit (de exemplu, un proiect de lege negociabile de trăsură, marea de un non-negociabile scrisoare de trăsură, un document căi navigabile interioare sau un document de transport multimodal), pentru a permite cumpărătorului să ia livrare a mărfurilor și a le elimina de pe chei . În cazul vânzătorului și cumpărătorul au convenit să comunice electronic, documentul menționat mai sus poate fi înlocuită cu o conexiune de date electronice echivalente (EDI).

Cumpărătorul trebuie să accepte ordinul de livrare sau documentul de transport, în conformitate cu articolul A.8.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de control (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu articolul A.4. Vânzătorul trebuie să furnizeze, la ambalarea lui cheltuiala proprie (dacă nu este pentru comerțul special pentru a livra produsele uzuale contractuale neambalate), care este necesară pentru livrare. Ambalaje este de a fi marcate corespunzător.

Cumparatorul trebuie sa plateasca costurile de orice inspecție înainte de expediție, cu excepția atunci când o astfel de inspecție este mandatat de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vanzatorul se, la cererea cumpărătorului, în prestarea cheltuieli, de risc și de fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente (altele decât cele menționate la A.8.) Eliberat sau transmise în țara de expediere și / sau țara de origine care cumpărătorul poate solicita pentru importul de bunuri. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să plătească toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul A.10, Și. Rambursa vânzătorul suportate de către acesta din urmă, ca urmare a asistență pentru cumpărător.