Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

EXW (Ex Works (locul ... numit))
Ex Works (locul ... numit)

Termenul "Ex Works" înseamnă că vânzătorul își îndeplinește obligația de a livra atunci când a pune mărfurile la dispoziția cumpărătorului la sediul său sau un alt loc numit (adică lucrări din fabrică, depozit, etc.).

Vanzatorul nu este responsabil pentru încărcarea mărfurilor pe vehicul, precum și vămuire a mărfurilor pentru export.
Acest termen reprezintă, prin urmare, obligația minimă pentru vânzător, iar cumpărătorul trebuie să suporte toate costurile și riscurile implicate în preluarea bunurilor de la vânzător la destinație.

Cu toate acestea, în cazul în care părțile doresc ca vânzătorul să fie responsabil pentru încărcarea mărfurilor la plecare și să suporte riscurile și costurile unei astfel de încărcare, acest lucru trebuie precizat în mod clar în anexa corespunzătoare la contractul de vânzare-cumpărare.

Acest termen nu poate fi utilizat atunci când cumpărătorul nu poate respecta, direct sau indirect, formalitățile de export. În acest caz, trebuie utilizat termenul FCA, cu condiția ca vânzătorul să fie de acord să suporte costurile și riscurile de livrare a bunurilor.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de vânzare furnizează bunuri și factura comercială sau mesajul său electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate care pot fi solicitate prin contractul de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vanzatorul va prezenta, la cererea cumpărătorului, pe cheltuiala și riscul său, să furnizeze acestuia din urmă, dacă este necesar, orice asistență în obținerea oricărei licențe de export sau altă autorizație oficială necesară pentru exportul mărfurilor.

Cumpărătorul pe propria sa cheltuială și riscă orice licență de export sau de import sau orice altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru exportul mărfurilor.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul este obligat la data convenită sau în perioada convenită de timp să nu ofere în orice bunuri descărcate de vehicule cumpărătorului la locul numit de livrare în contract. În absența unor astfel de instrucțiuni în contract, vânzătorul este obligat să furnizeze livrarea obișnuită de spațiu și timp bunuri similare. În cazul în care părțile nu au căzut de acord cu privire la orice punct special la locul numit, iar în cazul în care există mai multe puncte disponibile, vânzătorul poate alege punctul cel mai adecvat în locul de livrare pentru el.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor imediat ce mărfurile sunt puse la dispoziția sa în conformitate cu articolele A.4 și A.7. / B.7.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.5 suporta toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până la care acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

Cumparatorul trebuie sa suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor - din momentul în care bunurile sunt livrate, în conformitate cu articolul A.4, și -. La data convenită sau perioada convenită pentru luarea de livrare care apar pentru că el nu reușește să dea preaviz, în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este linia corectă de conformitate. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate corespunzător, care este, anularea sau altfel identificată ca o marfă, care este obiectul acestui acord.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.6. toate costurile legate de mărfurile până când acestea au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să plătească - toate costurile aferente bunurilor de la data livrării bunurilor la dispoziția sa, în conformitate cu articolul A.4, și - toate costurile suplimentare suportate ca urmare a, sau nerespectarea obligației de a accepta bunurile după ce a fost acordat. la dispoziția sa, sau el nu a dat o notificare corespunzătoare, în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificate ca mărfurile care face obiectul contractului - după caz, toate taxele, impozitele și alte cheltuieli, precum și costul formalităților vamale să fie de plătit la export. Cumpărătorul trebuie să ramburseze toate costurile și cheltuielile suportate de către vânzător în acordarea de asistență în conformitate cu articolul A.2.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului suficiente anunțul de data și locul la care mărfurile vor fi puse la dispoziția sa.

În cazul în care cumpărătorul are dreptul de a stabili timpul într-un termen convenit și / sau locul de livrare a lua, aceasta trebuie să furnizeze anunțul vânzătorului suficientă în acest sens.

A.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Nici o obligație.

Cumpărătorul trebuie să furnizeze vânzătorului, cu dovezile corespunzătoare de a fi luat de livrare.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de verificare (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru plasarea mărfurilor la dispoziția cumpărătorului. Vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie asociată cu ambalaje, necesare pentru transportul de mărfuri (dacă nu este obișnuit să expedieze bunurile pachetului de contract pentru comerțul particular). Aceasta din urmă se realizează în măsura în care circumstanțele referitoare la transport (de exemplu, modalități de destinație) sunt făcute cunoscute vânzătorului înainte de încheierea contractului de vânzare. Ambalajul trebuie să fie marcate corespunzător.

Cumpărătorul trebuie să plătească, cu excepția cazului în care sa convenit altfel, cheltuielile de orice inspecție înainte de expediție, inclusiv costurile de inspecție mandatate de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă cheltuiala, riscul si fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente emise sau transmise în țara de livrare și / sau de origine, care cumpărătorul poate solicita pentru export și / sau import bunuri și, în cazul în care este necesar, pentru tranzitul acestora prin orice țară. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cerere, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să plătească toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul A.10, Și. Rambursa vânzătorul suportate de către acesta din urmă, ca urmare a ajuta clientul.