Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

FAS (Free-a lungul navei (... numit portul de expediere))
Liber Alături navei (... portul de expediere)

„Free Alături de navă“ înseamnă că vânzătorul livrează atunci când mărfurile sunt plasate alături de nava pe chei sau în brichete în portul numit de expediere. Acest lucru înseamnă că de acum încolo toate costurile și riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor trebuie să fie suportate de către cumpărător. Termenul FAS cere vânzătorului pentru a șterge mărfurilor pentru export. ACEASTA ESTE O REVERSAL DIN ANTERIOARE „Incoterms EDITII“, care sunt necesare pentru a aranja pentru export LICHIDARE responsabilitatea cumpărătorului. Cu toate acestea, în cazul în care părțile doresc cumpărătorul să suporte obligația de a șterge mărfurilor pentru export, acest lucru ar trebui să fie clar stipulate în suplimentul corespunzător contractului de vânzare.
Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul pe mare sau pe căi navigabile interioare.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de vânzare furnizează bunuri și factura comercială sau mesajul său electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate care pot fi solicitate prin contractul de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vânzătorul trebuie pe propria sa cheltuială și riscă orice licență de export sau altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale necesare pentru exportul mărfurilor.

Cumpărătorul pe propria sa cheltuială și riscă orice licență de import sau altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru importul mărfurilor și pentru tranzitul acestora prin orice țară.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

a) Contractul de transport
Cumpărătorul va pe propria cheltuială pentru transportul mărfurilor din portul numit de expediere.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul trebuie să livreze marfa alături de nava în portul numit de expediere și cumpărător, în conformitate cu obiceiurile portului, la data sau în perioada convenită.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu articolul A.4.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie, sub rezerva dispozițiilor articolului B.5. suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a riscurilor, până când acesta este livrat în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor - din momentul în care mărfurile sunt livrate în conformitate cu articolul A.4, și -. De la data convenită sau expirarea perioadei convenite pentru livrare care apar, fie pentru că nu a notificat în conformitate articolul B.7., sau în cazul în care nava desemnat de acesta nu a reușit să ajungă la timp sau nu au fost în măsură să ia bunurile la timp, sau se închide pentru marfă mai devreme decât prevăzut la articolul B.7. timp. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Mustuiala vânzătorului, sub rezerva dispozițiilor articolului B.6: -. Să plătească toate costurile aferente mărfurilor până în momentul livrării, în conformitate cu articolul A.4. și - după caz, toate taxele, impozitele și alte taxe plătibile la export.

Cumpărătorul este obligat să: -., Să plătească toate costurile legate de bunurile de la data livrării mărfurilor, în conformitate cu articolul A.4, și - toate costurile suplimentare suportate, fie pentru că nava desemnat de acesta nu a reușit să ajungă la timp sau nu în capabil să ia bunurile la timp, sau se închide pentru marfă mai devreme decât prevăzut la articolul B.7 de timp, sau prin faptul că nu a notifică în mod corespunzător, în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract, și - dacă este cazul, toate taxele, impozitele și alte cheltuieli, precum și costul formalităților vamale de plătit la importul mărfurilor și, dacă este necesar, pentru tranzitul acestora prin orice țară.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului o notificare suficientă că mărfurile au fost livrate împreună cu nava nominalizată.

Cumpărătorul trebuie să dea vânzătorului o notificare suficientă a numelui vasului, punctul de încărcare și timpul de livrare necesar.

A.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala proprie, cu dovada obișnuită de livrare a documentelor de transport, în conformitate cu articolul A.4. În cazul în care astfel de dovezi, citată anterior, nu este un document de transport, vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia, pe cheltuiala sa, de risc și orice asistență în obținerea unui document de transport (de exemplu, un proiect de lege negociabil de trăsură, o scrisoare de transport maritim nenegociabil, un interior navigabile). În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit să comunice electronic, documentul menționat mai sus poate fi înlocuită cu un schimb electronic echivalent (EDI).

Cumpărătorul trebuie să accepte dovada de livrare, în conformitate cu articolul A.8.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de verificare (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea mărfurilor în conformitate cu articolul A.4. Vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie asociată cu ambalaje, necesare pentru transportul de mărfuri (dacă nu este obișnuit să expedieze bunurile pachetului de contract pentru comerțul particular). Aceasta din urmă se realizează în măsura în care circumstanțele referitoare la transport (de exemplu, modalități de destinație) sunt făcute cunoscute vânzătorului înainte de încheierea contractului de vânzare. Ambalajul trebuie să fie marcate corespunzător.

Cumparatorul trebuie sa plateasca costurile de orice inspecție înainte de expediție, cu excepția atunci când o astfel de inspecție este mandatat de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă cheltuiala, riscul si fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente (altele decât cele menționate la A.8) emise sau transmise în țara de expediere și / sau țara de origine, care cumpărătorul poate solicita pentru importul mărfurilor și, în cazul în care este necesar, pentru tranzitul acestora prin orice țară. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cerere, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să plătească toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul A.10, Și. Rambursa vânzătorul suportate de către acesta din urmă, ca urmare a asistență pentru cumpărător.