Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

FOB (Free On Board (... port numit de expediere))
Free On Board (... portul de expediere)

Termenul "Free On Board" înseamnă că vânzătorul livrează atunci când mărfurile trec balustrada vasului în portul de expediere numit. Acest lucru înseamnă că, de acum înainte, toate costurile și riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor vor fi suportate de către cumpărător. Termenul FOB implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare. În cazul în care părțile nu intenționează să livreze mărfurile peste balustrada vasului, termenul ar trebui să fie utilizate FCA.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. LIVRAREA DE MARFURI ÎN CONFORMITATE CU CONTRACTUL

B.1. PLATA PRETULUI

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de vânzare furnizează bunuri și factura comercială sau mesajul său electronic echivalent, precum și orice alte dovezi de conformitate care pot fi solicitate prin contractul de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul trebuie să plătească prevăzute în contractul de cumpărare și prețul de vânzare al mărfurilor.

A.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

B.2. LICENȚE, CERTIFICĂRI ȘI FORMALITĂȚI

Vânzătorul trebuie pe propria sa cheltuială și riscă orice licență de export sau altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale necesare pentru exportul mărfurilor.

Cumpărătorul este pe cheltuiala proprie și să riște orice licență de import sau altă autorizație oficială și să efectueze, după caz, toate formalitățile vamale pentru importul de bunuri și, dacă este necesar, pentru tranzitul acestora prin orice țară.

A.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

B.3. CONTRACTE DE TRANSPORT ȘI ASIGURARE

a) Contractul de transport
Nici o obligație.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

a) Contractul de transport
Cumpărătorul va pe propria cheltuială pentru transportul mărfurilor din portul numit de expediere.
b) Contractul de asigurare
Nici o obligație.

A.4. LIVRA

B.4. ACCEPTAREA LIVRĂRII

Vânzătorul trebuie să livreze marfa la bordul navei desemnat de către cumpărător la data convenită sau în termenul convenit de la portul de expediere, în conformitate cu obiceiurile portului.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu articolul A.4.

A.5. TRANSFERUL RISCURILOR

B.5. TRANSFERUL RISCURILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.5. suporta toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până când bunurile trec balustrada vasului în portul de expediere numit.

Cumpărătorul trebuie să suporte toate riscurile de pierdere sau daune - din momentul în care mărfurile trec balustrada vasului în portul numit de expediere, și - de la data convenită sau expirarea perioadei convenite pentru livrare, care apar fie pentru că el nu reușește să dea o notificare în conformitate cu articolul B. 7., sau în cazul în care nava desemnat de acesta nu a reușit să ajungă la timp, sau nu a fost în măsură să ia bunurile la timp, sau se închide pentru marfă mai devreme decât prevăzută în conformitate cu articolul B.7. timp. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract.

A.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

B.6. DISTRIBUIREA CHELTUIELILOR

Vânzătorul trebuie să, sub rezerva dispozițiilor B.6: -. Toate costurile legate de mărfuri până în momentul în care mărfurile trec balustrada vasului in portul de expediere, în conformitate cu articolul A.4. și - dacă este cazul, toate costurile formalităților vamale de export, necesare pentru, precum și toate taxele, impozitele și alte taxe datorate la export.

Cumpărătorul este obligat să plătească - toate costurile aferente bunurilor din momentul în care mărfurile trec balustrada vasului în portul numit de expediere și - toate costurile suplimentare suportate, fie pentru că nava desemnat de acesta nu a reușit să ajungă la timp, sau nu a fost în măsură să ia bunurile timp, sau se închide pentru marfă mai devreme decât prevăzută în conformitate cu articolul B.7. data, sau prin faptul că nu a notifică în mod corespunzător, în conformitate cu articolul B.7. Cu condiția, cu toate acestea, este necesar ca bunurile contractuale. Acest lucru înseamnă că bunurile trebuie să fie identificate în mod corespunzător, adică, în mod clar pus deoparte sau altfel identificată ca o marfă, care face obiectul prezentului contract, și - dacă este cazul, toate taxele, impozitele și alte cheltuieli, precum și costul formalităților vamale de plătit la importul mărfurilor și, dacă este necesar, pentru tranzitul acestora prin orice țară.

A.7. ANUNȚ CUMPĂRĂTORULUI

B.7. ANUNȚ VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul trebuie să dea cumpărătorului suficiente anunțul că mărfurile au fost livrate, în conformitate cu articolul A.4.

Cumpărătorul trebuie să vânzătorul preaviz suficient de numele navei, încărcarea punct și timpul de livrare necesar.

A.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

B.8. Dovezi de livrare, documente de transport sau mesaje electronice echivalente

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala proprie, cu dovada obișnuită de livrare a documentelor de transport, în conformitate cu articolul A.4. În cazul în care astfel de dovezi, citată mai sus, acesta este documentul de transport, vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia, pe cheltuiala sa, de risc și orice asistență în obținerea unui document de transport pentru contractul de transport (de exemplu, un proiect de lege negociabil de trăsură, o scrisoare de transport maritim nenegociabil, căi navigabile interioare sau un mijloc de transport multimodal). În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit să comunice electronic, documentul menționat mai sus poate fi înlocuită cu un schimb electronic echivalent (EDI).

Cumpărătorul trebuie să accepte dovada de livrare, în conformitate cu articolul A.8.

A.9. VERIFICARE - AMBALARE - ETICHETARE

B.9. INSPECȚIA MARFURILOR

Vânzătorul trebuie să plătească costurile acestor operațiuni de verificare (cum ar fi verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea mărfurilor în conformitate cu articolul A.4. Vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie asociată cu ambalaje, necesare pentru transportul de mărfuri (cu excepția cazului este de obicei pentru a trimite bunuri pachetului de contract pentru comerțul particular). Aceasta din urmă se realizează în măsura în care circumstanțele referitoare la transport (de exemplu, modalități de destinație) sunt făcute cunoscute vânzătorului înainte de încheierea contractului de vânzare. Ambalajul trebuie să fie marcate corespunzător.

Cumparatorul trebuie sa plateasca costurile de orice inspecție înainte de expediție, cu excepția atunci când o astfel de inspecție este mandatat de către autoritățile din țara de export.

A.10. ALTE OBLIGAȚII

B.10. ALTE OBLIGAȚII

Vânzătorul trebuie să facă cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă cheltuiala, riscul si fiecare asistenta in obtinerea de orice documente sau mesaje electronice echivalente Eliberat sau transmise în țara de expediere și / sau țara de origine (altele decât cele menționate la A.8.), care cumpărătorul poate solicita pentru importul mărfurilor și, în cazul în care este necesar, pentru tranzitul acestora prin orice țară. Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cerere, cu informațiile necesare pentru procurarea de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să plătească toate costurile și taxele suportate pentru obținerea documentelor sau mesajelor electronice echivalente, astfel cum este prevăzut la articolul A.10, Și. Rambursa vânzătorul suportate de către acesta din urmă, ca urmare a asistență pentru cumpărător.

 

În unele cazuri, preambulul recomandă utilizarea sau non-utilizarea unui anumit termen. Acest lucru este deosebit de important în ceea ce privește alegerea între FCA și FOB.

Din păcate, comercianții continuă să utilizeze FOB atunci când este total nelalocul lui, astfel, cauzând vânzătorul să suporte riscurile datorate la transferul de mărfuri către transportatorul numit de cumpărător. FOB pot fi utilizate numai în cazul în care mărfurile sunt destinate să fie livrate "navei feroviar" sau, cel puțin, la nava, și nu atunci când mărfurile sunt predate transportatorului pentru intrarea ulterioară în nava, de exemplu, depozitate în containere sau încărcate pe camioane sau autovehicule în așa-numitul "ro-ro" de transport.

Astfel, în preambulul FOB a fost un avertisment puternic că termenul nu ar trebui să fie utilizat atunci când părțile nu intenționează să livreze mărfurile peste feroviar navei.

Se întâmplă că partidele de condițiile de utilizare Greșeală destinate transportului de mărfuri pe mare, de asemenea, atunci când un alt mijloc de transport. Acest lucru poate pune vânzător într-o poziție în cazul în care acesta nu își poate îndeplini obligația de a cumpărătorului un document (de exemplu, factura de trăsură, mare scrisorii de trăsură sau electronic echivalent).