Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

Act de control al dăunătorilor

 Dacă este necesar să eliberați un certificat de control fitosanitar pentru produsul dvs., este necesar să încheiați un acord cu Inspectoratul de frontieră pentru carantină vegetală.

Pentru contractul, de control la frontieră de la carantina plantelor necesită:

  • O copie a cardului de înmatriculare
  • Împuternicire pentru a forma o organizație care împuternicește problema și pentru a obține documentele care însoțesc marfa controlat a fost livrat la destinatar
  • Copie a pașaportului
  • Certificat OGRN - o copie certificată de o persoană juridică
  • Certificat TIN - o copie certificată de o persoană juridică
  • Contract pentru păstrarea locului de descărcare - copiaza entitate certificată.

 Efectuarea Act materiale fitosanitare a plantelor de pe vehiculul nu va începe înainte de a ajunge la bunuri TSW și a inițiat procesul de vămuire.

 De control la frontieră privind carantina plantelor necesită:

  • Original documentele fitosanitare furnizor.
  • O copie a conosamentului cu marca vamală „Bunuri sosite”.