Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

FOB

Contul Meu 2010

GRATUIT LA BORD [... portul de expediere]
GRATUIT LA BORD [... portul de expediere]

Acest termen ar trebui să fie utilizate numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare.
"Free on board" ("Free On Board") înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile la bordul navei desemnat de către cumpărător la portul de expediere, sau să aranjeze pentru furnizarea unor astfel de bunuri livrate. Riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor trece atunci când bunurile sunt la bord, iar din acel moment cumpărătorul suportă toate costurile.
Vânzătorul trebuie să livreze marfa, fie la bordul navei, sau asigură furnizarea de bunuri, astfel livrate pentru expediere. Trimitere la obligația de a "furniza" la vanzari numeroase pentru lanțul, care sunt utilizate frecvent în comerțul de mărfuri.
FOB poate să nu fie adecvată în cazul în care mărfurile pentru transport înainte de a plasarea pe bord, pentru produse exemplu în recipiente, ceea ce este tipic pentru livrare la terminal. În astfel de situații, este recomandabil să se utilizeze termenul FCA.
FOB cere vanzatorului sa formalităților vamale pentru export, dacă este cazul. Cu toate acestea, vânzătorul nu este obligat să efectueze formalitățile vamale de import, plata taxelor de import sau de a îndeplini alte formalități vamale de import.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. Obligațiile generale ale vânzătorului

B.1. Responsabilitățile generale ale cumpărătorului

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de cumpărare și de vânzare furnizează bunurile și factura comercială, factura, precum și orice alte dovezi ale condițiilor de conformitate a contractului de vânzare, care poate fi solicitat prin contract.
Orice document menționat la punctele A1-A10 poate fi înlocuită cu un registru electronic echivalent sau a unei proceduri în cazul în care convenită de părți sau este comun.

Cumpărătorul trebuie să plătească prețul mărfurilor, astfel cum se prevede în contractul de vânzare.
Orice document menționat la alineatele B1-B10 poate fi o înregistrare echivalent în format electronic sau altă procedură, în cazul în care au convenit de părți sau este comună.

A.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

B.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

Licențe, permise, controalele de securitate și formalitățile
Dacă este necesar, vânzătorul trebuie să, pe cheltuiala proprie și de risc, o licență de export sau o autorizație oficială altul și efectueze toate formalitățile vamale necesare pentru exportul de mărfuri.

Dacă este necesar, cumpărătorul trebuie să obțină pe cheltuiala proprie și licența de import sau de risc autorizație oficială și alte efectueze toate formalitățile vamale pentru importul de mărfuri și transportul acestora prin orice țară.

A.3. Contracte de transport și asigurare

B.3. Contracte de transport și asigurare

a) Contractul de transport
Vânzătorul nu obligația de a cumpărător în temeiul contractului de transport. Cu toate acestea, la cererea cumpărătorului, sau în cazul în care aceasta este o practică comercială și cumpărătorul nu reușește să dea instrucțiuni contrare, vânzătorul poate fi la cheltuiala și riscul de contractul cu clientul pentru transportul în condiții obișnuite. În orice caz, vânzătorul poate refuza să încheie un contract de transport, fără întârziere, informează cumpărătorul.
b) Contractul de asigurare
Vânzătorul nu datoria cumpărătorului în cadrul unui contract de asigurare. Cu toate acestea, vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cererea acestuia, asumându-și riscul și cheltuiala (dacă există costuri), informațiile necesare pentru cumpărător de asigurare.

a) Contractul de transport
Cumpărătorul trebuie, pe cheltuiala proprie pentru transportul mărfurilor din portul de expediere, cu excepția cazurilor în care contractul de transport este de vânzător, așa cum este descris în paragraful A3 a);
b) Contractul de asigurare
Cumpărătorul nu are nici o obligație de a vânzătorului de a face un contract de asigurare.

A.4. Livra

B.4. Luarea livrării

Vânzătorul trebuie să livreze mărfurile, sau prin postarea pe bord, nominalizat de către cumpărător la punctul de încărcare, dacă este cazul, se specifică de către cumpărător la portul de expediere, sau prin asigurarea furnizării de astfel de bunuri livrate. În acest caz și în altul, vânzătorul trebuie să livreze marfa la data sau în perioada convenită, în conformitate cu obiceiurile portului.
În cazul în care un anumit punct de încărcare nu este specificat de către cumpărător, vânzătorul poate selecta portul de îmbarcare și elementul care se potrivește cel mai bine scopului său.

Cumpărătorul trebuie să ia în primire a mărfurilor de îndată ce acestea au fost livrate în conformitate cu alineatul A4.

A.5. Transferul riscurilor

B.5. Transferul riscurilor

Vanzatorul isi asuma toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor până la care acestea au fost livrate în conformitate cu alineatul A4, cu excepția pentru riscul de pierdere sau deteriorare a circumstanțelor prevăzute la punctul B5. .

Cumparatorul isi asuma toate riscurile de pierdere sau deteriorare, care pot să apară de la data livrării, în conformitate cu punctul A4.
în cazul în care:
a) cumpărătorul nu raportează numele navei, în conformitate cu punctul sau B7
b) nava nominalizat de către cumpărător nu reușește să ajungă la timp, astfel încât vânzătorul ar putea acționa în conformitate cu alineatul A4, în imposibilitatea de a lua bunurile, sau se închide pentru marfă mai devreme de timp, care a fost raportată în conformitate cu punctul B7;
cumpărătorul suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor:
i) data convenită, în cazul în care nu a fost de acord dată,
ii) notificarea de către vânzător, în conformitate cu alineatul A7 în termenul convenit, iar dacă acest lucru nu a fost notificat perioada,
iii) data de expirare în perioada de livrare convenit,
cu condiția ca mărfurile au fost individualizate în mod explicit ca o marfă, care face obiectul contractului.

A.6. Repartizarea costurilor

B.6. Repartizarea costurilor

Vânzătorul trebuie să plătească:
a) toate costurile legate de mărfurile până când acestea au fost livrate în conformitate cu alineatul A4, cu excepția cheltuielilor de plătit de către cumpărător în condițiile prevăzute în alineatul B6, și
b) dacă este necesar, costurile de efectuarea formalităților vamale de plătit la exportul mărfurilor, precum și orice taxe, impozite și alte taxe de plătit atunci când sunt exportate.

Cumpărătorul trebuie să plătească:
a) toate costurile legate de bunurile la livrare, astfel cum se prevede la A4 punctul, cu excepția, dacă este necesar, costurile de formalitățile vamale necesare pentru exportul de mărfuri, precum și toate impozitele, taxele și tarifele care urmează să fie plătite de exportul de bunuri, astfel cum este prevăzut A6 la punctul b);
b) toate costurile suplimentare suportate ca urmare a:
i) non-direcțional cumpărător înștiințat în mod corespunzător, în conformitate cu punctul sau B7
ii) faptul că nava desemnat de către cumpărător
nu a ajuns la timp, sau nu a fost în măsură să
ia bunurile, sau se închide mai devreme de marfă stabilite în timp B7 alineatul
cu condiția ca mărfurile au fost individualizate în mod explicit ca o marfă, care face obiectul contractului.
c) în cazul în care este necesar, la plata cheltuielilor de judecată, toate taxele, impozitele și alte taxe oficiale, precum și privind punerea în aplicare a formalităților vamale de plătit la importul de mărfuri, precum și costurile pentru ao transporta prin orice țară.

A.7. Notificări ale cumpărătorului

B.7. Notificări ale vânzătorului

Vânzătorul trebuie să, pe cheltuiala și riscul de a cumpărătorului să-i dea preaviz adecvat sau că mărfurile au fost livrate, în conformitate cu punctul A4, sau că nava nu este făcută la momentul convenit.

Cumpărătorul trebuie să informați corespunzător de vânzător numele navei, încărcarea punct și, dacă este necesar, de un timp de livrare favorit în perioada convenită.

A.8. Document de livrare

B.8. Dovadă de livrare

Vanzatorul se, pe propria cheltuială, oferă cumpărătorului cu dovada de obicei că bunurile au fost livrate, în conformitate cu punctul A4.
În cazul în care astfel de dovezi nu este un document de transport, vânzătorul trebuie, la cererea cheltuiala cumpărătorului și riscul, care să îl asiste în obținerea unui document de transport.

Cumpărătorul trebuie să accepte dovada de livrare prevăzut cum se prevede în punctul A8.

A.9. Verificare, ambalare, etichetare

B.9. Inspecția mărfurilor

Vânzătorul trebuie să suporte costurile celor de verificare (verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu A4 alineat, precum și costurile de control înainte de expediere a mărfurilor prevăzute de către autoritățile din țara de export.
Vânzătorul trebuie sa pe ambalaje cheltuiala proprie a mărfurilor, cu excepția cazurilor în care comerțul special este luată de obicei pentru a navei specificate în contract mărfuri neambalate. Vânzătorul poate ambalaj mărfurile astfel încât este necesar pentru transportul acestuia, cu excepția cazului în care cumpărătorul înainte de semnarea contractului nu notifică vânzătorul cerințelor specifice de ambalare. Marcarea mărfurilor ambalate trebuie să fie efectuate în mod corespunzător.

Cumpărătorul trebuie să plătească costurile pentru inspecția obligatorie a mărfurilor înainte de expediere, cu excepția cazului când o astfel de inspecție este efectuată prin ordin al autorităților din țara de export.

A.10. Asistență informațională și costuri conexe

B.10. Asistență informațională și costuri conexe

Dacă este necesar, vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului sau să-l ajute în obținerea, la cererea cumpărătorului, pe riscul său și pe cheltuiala, documente și informații, inclusiv informații de siguranță importante, care pot fi necesare pentru importul mărfurilor către cumpărător și / sau transport la final destinație.
Vanzatorul va rambursa Cumparator pentru toate costurile și taxele suportate de cumpărător sau de la primirea de asistență în obținerea documentelor și informațiilor prevăzute la punctul B10.

Cumpărătorul trebuie să notifice vânzătorului în timp util, cerințele cu privire la informațiile de siguranță, astfel încât vânzătorul ar putea acționa în conformitate cu punctul A10.
Cumpărătorul trebuie să ramburseze către vânzător suportate de acesta costurile și cheltuielile pentru acordarea sau acordarea de asistență în obținerea documentelor și informațiilor astfel cum se prevede la punctul A10.
Dacă este necesar, cumpărătorul este obligat să furnizeze vânzătorului sau a facilita furnizarea de vânzător, la cererea vânzătorului, pe riscul său și pe cheltuiala, documente și informații, inclusiv informații importante privind siguranța, care poate cere vânzătorului să transporte, exportul de mărfuri și pentru transportul lor prin orice țară.