Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

DDP

Contul Meu 2010

TAXELE PLATITE [... locul de destinație]
TAXELE PLATITE [... locul de destinație]

Acest termen poate fi utilizat indiferent de modul ales de transport și prin utilizarea mai mult de un mod de transport.
"Delivered Duty Paid" ( "Duty Paid Livrate") înseamnă că vânzătorul livrează atunci când dat cumpărătorului mărfurile compensate de taxe vamale pentru import, pe mijloacele de transport care sosesc gata pentru descărcare la locul de destinatie. Vânzătorul suportă toate costurile și riscurile implicate în aducerea bunurilor la destinație, și trebuie să se conformeze formalităților vamale necesare, nu numai pentru export, ci și pentru import, să plătească orice taxe percepute pentru exportul și importul, și să efectueze toate formalitățile vamale.
DDP pentru vânzător obligația maximă.
Părțile sunt încurajate să determine cât mai exact punctul la locul convenit de destinație, deoarece costurile și riscurile de până la acest punct este vânzătorul. Vânzător recomandat ca aceste contracte de transport, care să reflecte cu acuratețe această alegere. În cazul în care vânzătorul este în contractul său de transport suportă costurile de descărcare la locul convenit de destinație, vânzătorul nu are dreptul de a solicita despăgubiri din partea cumpărătorului acestor costuri, cu excepția cazului în care se convine altfel de către părți.
Părțile nu se recomandă să utilizați DDP, în cazul în care vânzătorul nu este în mod direct sau indirect, să fie în măsură să se asigure că formalitățile vamale de import (clearance-ul de import).
Dacă se dorește, părțile atribuie cumpărătorului toate riscurile și costurile formalităților vamale pentru importul de DAP este recomandabil să se utilizeze termenul.
Orice TVA sau alte taxe de plătit la import, sunt suportate de către vânzător, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod clar în contractul de vânzare.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. Obligațiile generale ale vânzătorului

B.1. Responsabilitățile generale ale cumpărătorului

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de cumpărare și de vânzare furnizează bunurile și factura comercială, factura, precum și orice alte dovezi ale condițiilor de conformitate a contractului de vânzare, care poate fi solicitat prin contract.
Orice document menționat la punctele A1-A10 poate fi înlocuită cu un registru electronic echivalent sau a unei proceduri în cazul în care convenită de părți sau este comun.

Cumpărătorul trebuie să plătească prețul mărfurilor, astfel cum se prevede în contractul de vânzare.
Orice document menționat la punctele B1-B10 poate fi înlocuită cu un registru electronic echivalent sau a unei proceduri în cazul în care convenită de părți sau este comun.

A.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

B.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

În cazul în care este necesar, vânzătorul trebuie, pe cheltuiala proprie și riscul de a obține și de export licență de import sau altă autorizație oficială și să efectueze toate formalitățile vamale necesare pentru exportul mărfurilor, transportul acestora prin orice țară și pentru importul de bunuri.

În cazul în care este necesar, cumpărătorul trebuie să furnizeze vânzătorului, la cererea sa, pe riscul și cheltuiala sa, asistență în obținerea unei licențe de import sau altă autorizație oficială pentru importul de bunuri.

A.3. Contracte de transport și asigurare

B.3. Contracte de transport și asigurare

a) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie, pe cheltuiala proprie pentru transportul mărfurilor către destinația numită sau până la punctul convenit (dacă este cazul) la destinația convenită. În cazul în care un anumit punct nu este de acord sau nu poate fi determinată pe baza practicii, vânzătorul poate alege cel mai potrivit pentru clauza de sens în locul convenit de destinație.
b) Contractul de asigurare
Vânzătorul nu datoria cumpărătorului în cadrul unui contract de asigurare. Cu toate acestea, vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cererea acestuia, asumându-și riscul și cheltuiala (dacă există costuri), informațiile necesare pentru cumpărător de asigurare.

a) Contractul de transport
Cumpărătorul nu are obligația vânzătorului de a încheia un contract de transport.
b) Contractul de asigurare
Cumpărătorul nu are obligația vânzătorului de a încheia un contract de asigurare. Cu toate acestea, cumpărătorul trebuie să furnizeze vânzătorului, la cererea acestuia, informațiile necesare pentru încheierea contractului de asigurare.

A.4. Livra

B.4. Luarea livrării

Vânzătorul trebuie să livreze bunurile prin plasarea lor la dispoziția cumpărătorului cu privire la mijloacele de transport care sosesc gata pentru descărcare la punctul convenit, dacă este cazul, la locul de destinatie la data sau perioada.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu punctul A4.

A.5. Transferul riscurilor

B.5. Transferul riscurilor

Vanzatorul va suporta toate pierderile sau deteriorarea bunurilor până când este livrat în conformitate cu punctul A4, cu excepția riscurilor de pierdere sau deteriorare în condițiile menționate la punctul B5.

Cumpărătorul suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare
deoarece a fost livrat în conformitate cu punctul A4.
în cazul în care:
a) cumpărătorul nu își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu punctul B2, acesta suportă toate riscurile legate de pierderi sau daune .tovara; sau
b) cumpărătorul nu transmite o notificare în conformitate cu punctul B7, acesta trebuie să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor de la data convenită sau de la data la care a expirat termenul de livrare convenit,
cu condiția ca mărfurile au fost individualizate în mod explicit ca o marfă, care face obiectul contractului.

A.6. Repartizarea costurilor

B.6. Repartizarea costurilor

Vânzătorul trebuie să plătească:
a) Pe lângă costurile stipulate în Clauza A3 a), toate costurile aferente mărfurilor până în momentul în care acestea au fost livrate în conformitate cu punctul A4, altele decât cheltuielile care trebuie plătite de către cumpărător astfel cum se prevede la punctul B6;
b) orice costuri de descărcare la destinație, care includ contractul de transport pentru vânzător;
c) în cazul în care este necesar, costurile formalităților vamale necesare pentru export și import, cu plata tuturor taxelor, impozitelor și taxelor percepute pentru exportul și importul de mărfuri, precum și costurile de transport al mărfurilor prin orice țară înainte de livrare, ca prevăzută la punctul A4.

Cumpărătorul trebuie să plătească:
a) toate costurile legate de mărfurile la livrare, astfel cum se prevede la punctul A4;
b) toate costurile de descărcare necesare pentru ca mărfurile din mijloacele de transport care sosesc la locul numit de destinație, în cazul în care contractul de transport, aceste costuri nu sunt suportate de către vânzător;
c) orice costuri suplimentare care rezultă din neîndeplinirea atribuțiilor sale, în conformitate cu punctul B2 sau lipsa notificării, în conformitate cu punctul B7, cu condiția ca mărfurile au fost individualizate în mod explicit ca o marfă, care face obiectul contractului.

A.7. Notificări ale cumpărătorului

B.7. Notificări ale vânzătorului

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului notificarea corespunzătoare, care să permită cumpărătorului să ia măsurile necesare, în mod normal, pentru ca el poate efectua acceptarea mărfurilor.

Deoarece vânzătorul are dreptul de a stabili o dată în perioada convenită și / sau punctul de a lua livrare la locul de destinatie, el trebuie să reprezinte în anunțul din cauza vânzător al acestuia.

A.8. Document de livrare

B.8. Dovadă de livrare

Vânzătorul trebuie pe cheltuiala proprie oferi cumpărătorului un document care permite cumpărătorului să preia livrarea mărfurilor, astfel cum se prevede la punctele A4 / B4.

Cumpărătorul trebuie să accepte dovada de livrare, eliberat în conformitate cu punctul A8.

A.9. Verificare, ambalare, etichetare

B.9. Inspecția mărfurilor

Vânzătorul trebuie să plătească toate costurile asociate cu verificarea (verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea mărfurilor în conformitate cu punctul A4, precum și costurile de inspecție a mărfurilor înainte de expediere, care este prescris de către autoritățile din țara de export și de import.
Vânzătorul trebuie sa pe ambalaje cheltuiala proprie a mărfurilor, cu excepția cazurilor în care comerțul special este luată de obicei pentru a navei specificate în contract mărfuri neambalate. Vânzătorul poate ambalaj mărfurile astfel încât este necesar pentru transportul acestuia, cu excepția cazului în care cumpărătorul înainte de semnarea contractului nu notifică vânzătorul cerințelor specifice de ambalare. Marcarea mărfurilor ambalate trebuie să fie efectuate în mod corespunzător.

Cumpărătorul nu este obligat să ramburseze costurile suportate de vânzător de inspecție obligatorie a mărfurilor înainte de expediere, care se realizează prin ordin al autorităților din țara de export și de import.

A.10. Asistență informațională și costuri conexe

B.10. Asistență informațională și costuri conexe

Dacă este necesar, vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului sau să-l ajute în obținerea, la cererea cumpărătorului, riscul și pe cheltuiala, documente și informații, inclusiv informații importante privind siguranța, care ar putea solicita cumpărătorului să transporte produsele la destinația finală (dacă este necesar ) - destinația titlului.
Vânzătorul este obligat să compenseze cumpărător pentru toate costurile și cheltuielile suportate de către cumpărător în obținerea sau acordarea de asistență în obținerea documentelor și a informațiilor astfel cum se prevede la punctul B10.

Cumpărătorul trebuie să notifice vânzătorului în timp util, cerințele cu privire la informațiile de siguranță, astfel încât vânzătorul ar putea acționa în conformitate cu punctul A10.
Cumpărătorul trebuie să ramburseze către vânzător suportate de acesta costurile și cheltuielile pentru acordarea sau acordarea de asistență în obținerea documentelor și informațiilor astfel cum se prevede la punctul A10.
În cazul în care este necesar, cumpărătorul este obligat să furnizeze vânzătorului sau să faciliteze livrarea vânzătorului, la cererea vânzătorului, asumându-și riscul și cheltuiala, orice documente și informații, inclusiv informații importante privind siguranța, care ar putea solicita vânzătorului transportul, exportul și importul de bunuri și a acestora transport prin orice țară.

 

Comentarii   

 
0 #2 ayman 04.06.2013 20: 25
foarte frumos
citat
 
 
0 #1 ayman 04.06.2013 20: 24
ok
citat