Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

DAT

Contul Meu 2010

EMITE la borna [... Numele terminalului]
Terminalul de livrare [... Numele terminalului]

Acest termen poate fi utilizat indiferent de modul ales de transport și prin utilizarea mai mult de un mod de transport.
"Prezentată la Terminal" ("Livrarea la terminalul") înseamnă că vânzătorul livrează atunci când mărfurile sunt descărcate din mijloacele de transport care sosesc la dispoziția cumpărătorului, la terminalul convenit la portul sau locul de destinație.
"Terminal" include orice loc, acoperite sau nu, cum ar fi o stație de andocare, depozit, curte recipient sau rutier, feroviar sau aerian terminal cargo. Vanzatorul va suporta toate riscurile asociate cu livrarea de bunuri și descărcare de la terminalul din portul sau locul de destinație.
Părțile sunt încurajate să stabilească cu exactitate cele mai multe terminale și, dacă este posibil, un anumit punct de pe terminalul de la portul sau locul de destinație, deoarece riscurile la acest punct este vânzătorul. Vânzătorul este sfătuit să ofere un contract de transport, care să reflecte cu acuratețe această alegere.
Cu intenția părților de a plasa riscurile și costurile vanzatorului pentru transportul și circulația mărfurilor de la terminal la altul loc, este necesar să se folosească termeni DAP si DDP.
DAT cere vânzătorului să formalităților vamale pentru export, dacă este cazul. Cu toate acestea, vânzătorul nu este obligat să efectueze formalitățile vamale de import, plata taxelor de import sau de a îndeplini alte formalități vamale de import.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. Obligațiile generale ale vânzătorului

B.1. Responsabilitățile generale ale cumpărătorului

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de cumpărare și de vânzare furnizează bunurile și factura comercială, factura, precum și orice alte dovezi ale condițiilor de conformitate a contractului de vânzare, care poate fi solicitat prin contract.
Orice document menționat la punctele A1-A10 poate fi înlocuită cu un registru electronic echivalent sau a unei proceduri în cazul în care convenită de părți sau este comun.

Cumpărătorul trebuie să plătească prețul mărfurilor, astfel cum se prevede în contractul de vânzare.
Orice document menționat la punctele B1-B10 poate fi înlocuită cu un registru electronic echivalent sau a unei proceduri în cazul în care convenită de părți sau este comun.

A.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

B.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

În cazul în care este necesar, vânzătorul trebuie, pe cheltuiala proprie și de risc, pentru a obține o licență de export sau altă autorizație oficială și să efectueze toate formalitățile vamale necesare pentru exportul de bunuri și transportul acestora prin orice țară înainte de livrarea mărfurilor.

Dacă este necesar, cumpărătorul trebuie să obțină pe propriul risc și cheltuială, licența de import sau alte autorizații oficiale și să efectueze toate formalitățile vamale pentru importul de bunuri.

A.3. Contracte de transport și asigurare

B.3. Contracte de transport și asigurare

a) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie pentru transportul mărfurilor la terminalul numit la portul sau locul de destinație. Dacă un terminal special, nu este de acord sau nu poate fi stabilită pe baza practicii, vânzătorul poate alege cele mai potrivite pentru scopul său terminal de la portul sau locul de destinație.
b) Contractul de asigurare
Vânzătorul nu obligația de a cumpărătorului în cadrul unui contract de asigurare. Cu toate acestea, vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cererea acestuia, pe riscul și cheltuiala (cu costuri), informațiile necesare pentru cumpărător de asigurare.

a) Contractul de transport
Cumpărătorul nu are obligația vânzătorului de a încheia un contract de transport.
b) Contractul de asigurare
Cumpărătorul nu are obligația vânzătorului de a încheia un contract de asigurare. Cu toate acestea, cumpărătorul trebuie să furnizeze vânzătorului, la cererea acestuia, informațiile necesare pentru încheierea contractului de asigurare.

A.4. Livra

B.4. Luarea livrării

Vânzătorul este obligat să descarce mărfurile care sosesc din mijloacele de transport și să-l pună la cumpărător, prin furnizarea de un terminal numit, menționate la punctul A3 a) la portul sau locul de destinație, la data sau perioada.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu punctul A4.

A.5. Transferul riscurilor

B.5. Transferul riscurilor

Vanzatorul va suporta toate pierderile sau deteriorarea bunurilor până când este livrat în conformitate cu punctul A4, cu excepția riscurilor de pierdere sau deteriorare în condițiile menționate la punctul B5.

Cumpărătorul suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor din momentul livrării, în conformitate cu punctul A4.
în cazul în care:
a) cumpărătorul nu își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu punctul B2, acesta suportă toate riscurile legate de pierdere sau deteriorare; sau
b) cumpărătorul nu transmite o notificare în conformitate cu punctul B7, acesta trebuie să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor de la data convenită sau de la data la care a expirat termenul de livrare convenit,
cu condiția ca mărfurile au fost individualizate în mod explicit ca o marfă, care face obiectul contractului.

A.6. Repartizarea costurilor

B.6. Repartizarea costurilor

Vânzătorul trebuie să plătească:
a) Pe lângă costurile stipulate în Clauza A3 a), toate costurile aferente mărfurilor până în momentul în care acestea au fost livrate în conformitate cu punctul A4, altele decât cheltuielile care trebuie plătite de către cumpărător astfel cum se prevede la punctul B6;
b) orice costuri de descărcare la destinație, care includ contractul de transport pentru vânzător; și
c) în cazul în care este necesar, costurile formalităților vamale care trebuie plătite la export, plata tuturor taxelor, impozitelor și a altor taxe percepute pentru exportul de mărfuri, precum și costul transportului prin orice țară înainte de livrare, astfel cum se prevede la punctul A4.

Cumpărătorul trebuie să plătească:
a) toate costurile legate de mărfurile la livrare, astfel cum se prevede la punctul A4;
b) orice costuri suplimentare suportate de către vânzător, în cazul în care cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu B2 punctul sau de notificare de transfer, în conformitate cu B7 alineat, cu condiția ca mărfurile să fi fost în mod explicit individualizat ca o marfă, care face obiectul contractului;
c) dacă este necesar, costurile de formalitățile vamale, precum și plata de impozite, taxe și alte taxe de plătit la importul de bunuri.

A.7. Notificări ale cumpărătorului

B.7. Notificări ale vânzătorului

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului notificarea corespunzătoare, care să permită cumpărătorului să ia măsurile necesare, în mod normal, pentru ca el poate efectua acceptarea mărfurilor.

În calitate de cumpărător dreptul de a stabili o dată în perioada convenită și / sau punctul de a lua livrarea la locul de destinatie, acesta trebuie să reprezinte la cunoștința vânzătorului cauza cu privire la aceasta.

A.8. Document de livrare

B.8. Dovadă de livrare

Vânzătorul trebuie pe cheltuiala proprie oferi cumpărătorului un document care permite cumpărătorului să preia livrarea mărfurilor, astfel cum se prevede la punctele A4 / B4.

Cumpărătorul trebuie să ia de livrare a unui document, eliberat în conformitate cu alineatul A8.

A.9. Verificare, ambalare, etichetare

B.9. Inspecția mărfurilor

Vânzătorul trebuie să suporte costurile celor de verificare (verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu A4 alineat, precum și costurile de control înainte de expediere a mărfurilor prevăzute de către autoritățile din țara de export.
Vânzătorul trebuie sa pe ambalaje cheltuiala proprie a mărfurilor, cu excepția cazurilor în care comerțul special este luată de obicei pentru a navei specificate în contract mărfuri neambalate. Vânzătorul poate ambalaj mărfurile astfel încât este necesar pentru transportul acestuia, cu excepția cazului în care cumpărătorul înainte de semnarea contractului nu notifică vânzătorul cerințelor specifice de ambalare. Marcarea mărfurilor ambalate trebuie să fie efectuate în mod corespunzător.

Cumpărătorul trebuie să plătească costurile pentru inspecția obligatorie a mărfurilor înainte de expediere, cu excepția cazului când o astfel de inspecție este efectuată prin ordin al autorităților din țara de export.

A.10. Asistență informațională și costuri conexe

B.10. Asistență informațională și costuri conexe

Dacă este necesar, vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului sau să-l ajute în obținerea, la cererea cumpărătorului, pe riscul său și pe cheltuiala, documente și informații, inclusiv informații de siguranță importante, care pot fi necesare pentru importul mărfurilor către cumpărător și / sau transport la final destinație.
Vanzatorul va rambursa Cumparator pentru toate costurile și taxele aferente de către cumpărător în obținerea sau acordarea de asistență în obținerea documentelor și informațiilor prevăzute la punctul B10.

Cumpărătorul trebuie să notifice vânzătorului în timp util, cerințele cu privire la informațiile de siguranță, astfel încât vânzătorul ar putea acționa în conformitate cu punctul A10.
Cumpărătorul trebuie să ramburseze către vânzător suportate de acesta costurile și cheltuielile pentru acordarea sau acordarea de asistență în obținerea documentelor și informațiilor astfel cum se prevede la punctul A10.
Dacă este necesar, cumpărătorul este obligat să furnizeze vânzătorului sau a facilita furnizarea vânzătorului, la cererea vânzătorului, pe riscul său și pe cheltuiala, toate documentele și informațiile, inclusiv informații importante privind siguranța, care poate solicita vânzătorului să transportul, exportul de mărfuri și pentru transportul acestora prin orice țară.