Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

DAP

Contul Meu 2010

EMITE LA LOCUL [... locul de destinație]
LIVRARE la o destinație [... locul de destinație]

Acest termen poate fi utilizat indiferent de modul ales de transport și prin utilizarea mai mult de un mod de transport.
"Prezentată la Place" ( "livrare la destinație") înseamnă că vânzătorul livrează atunci când mărfurile sunt puse la dispoziția cumpărătorului cu privire la mijloacele de transport care sosesc gata pentru descărcarea la destinația convenită. Vânzătorul suportă toate riscurile asociate cu livrarea mărfurilor la locul numit.
Părțile sunt încurajate să determine cât mai exact punctul la locul convenit de destinație, și riscurile la acest punct este vânzătorul. Vânzător recomandat ca aceste contracte de transport, care să reflecte cu acuratețe această alegere. În cazul în care vânzătorul este în contractul său de transport suportă costurile de descărcare la locul convenit de destinație, vânzătorul nu are dreptul de a solicita despăgubiri din partea cumpărătorului acestor costuri, cu excepția cazului în care se convine altfel de către părți.
DAP impune vânzătorului să efectueze formalitățile vamale pentru export, dacă este cazul. Cu toate acestea, vânzătorul nu este obligat să efectueze formalitățile vamale de import, să plătească drepturi de import sau de a efectua alte formalități vamale de import. În cazul în care intenția părților de a atribui vânzătorului formalităților vamale pentru import, să plătească orice taxe de import și de a efectua alte formalități vamale pentru import, este recomandabil să se utilizeze termenul DDP.

VÂNZĂTORUL

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

A.1. Obligațiile generale ale vânzătorului

B.1. Responsabilitățile generale ale cumpărătorului

Vânzătorul trebuie, în conformitate cu contractul de cumpărare și de vânzare furnizează bunurile și factura comercială, factura, precum și orice alte dovezi ale condițiilor de conformitate a contractului de vânzare, care poate fi solicitat prin contract.
Orice document menționat la punctele A1-A10 poate fi înlocuită cu un registru electronic echivalent sau a unei proceduri în cazul în care convenită de părți sau este comun.

Cumpărătorul trebuie să plătească prețul mărfurilor, astfel cum se prevede în contractul de vânzare.
Orice document menționat la punctele B1-B10 poate fi înlocuită cu un registru electronic echivalent sau a unei proceduri în cazul în care convenită de părți sau este comun.

A.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

B.2. Licențe, permise, controale de securitate și alte formalități

În cazul în care este necesar, vânzătorul trebuie, pe cheltuiala proprie și de risc, pentru a obține o licență de export sau altă autorizație oficială și să efectueze toate formalitățile vamale necesare pentru exportul de bunuri și transportul acestora prin orice țară înainte de livrarea mărfurilor.

În cazul în care este necesar, cumpărătorul trebuie să obțină pe propriul său risc și cheltuială, licență de import sau altă autorizație oficială și să efectueze toate formalitățile vamale pentru importul de mărfuri.

A.3. Contracte de transport și asigurare

B.3. Contracte de transport și asigurare

a) Contractul de transport
Vânzătorul trebuie, pe cheltuiala proprie pentru transportul mărfurilor către destinația numită sau până la punctul convenit, dacă este cazul, la locul de destinatie. În cazul în care un anumit punct nu este de acord sau nu poate fi determinată pe baza practicii, vânzătorul poate alege cea mai potrivită pentru punctul său țintă la locul de destinatie.
b) Contractul de asigurare
Vânzătorul nu datoria cumpărătorului în cadrul unui contract de asigurare. Cu toate acestea, vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului, la cererea sa, pe riscul și cheltuiala sa (în cazul în care eventualele costuri) sunt necesare informații de client pentru a obține de asigurare.

a) Contractul de transport
Cumpărătorul nu are obligația vânzătorului de a încheia un contract de transport.
b) Contractul de asigurare
Cumpărătorul nu are obligația vânzătorului de a încheia un contract de asigurare. Cu toate acestea, cumpărătorul trebuie să furnizeze vânzătorului, la cererea acestuia, informațiile necesare pentru încheierea contractului de asigurare.

A.4. Livra

B.4. Luarea livrării

Vânzătorul trebuie să livreze bunurile prin plasarea lor la dispoziția cumpărătorului cu privire la mijloacele de transport care sosesc gata pentru descărcare la punctul convenit, dacă este cazul, la locul de destinatie la data sau perioada.

Cumpărătorul trebuie să preia livrarea mărfurilor atunci când acestea au fost livrate în conformitate cu punctul A4.

A.5. Transferul riscurilor

B.5. Transferul riscurilor

Vanzatorul va suporta toate pierderile sau deteriorarea bunurilor până când este livrat în conformitate cu punctul A4, cu excepția riscurilor de pierdere sau deteriorare în condițiile menționate la punctul B5.

Cumpărătorul suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor din momentul livrării, în conformitate cu punctul A4.
în cazul în care:
a) cumpărătorul nu își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu punctul B2, acesta suportă toate riscurile legate de pierdere sau deteriorare; sau
b) cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de a furniza o notificare în conformitate cu punctul B7, acesta trebuie să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor de la data convenită sau de la data la care a expirat termenul de livrare convenit,
cu condiția ca mărfurile au fost individualizate în mod explicit ca o marfă, care face obiectul contractului.

A.6. Repartizarea costurilor

B.6. Repartizarea costurilor

Vânzătorul trebuie să plătească:
a) Pe lângă costurile stipulate în Clauza A3 a), toate costurile aferente mărfurilor până în momentul în care acestea au fost livrate în conformitate cu punctul A4, altele decât cheltuielile care trebuie plătite de către cumpărător astfel cum se prevede la punctul B6;
b) orice costuri de descărcare la destinație, care includ contractul de transport pentru vânzător; și
c) în cazul în care este necesar, costurile formalităților vamale care trebuie plătite la export, plata tuturor taxelor, impozitelor și a altor taxe percepute pentru exportul de mărfuri, precum și costul transportului prin orice țară înainte de livrare, astfel cum se prevede la punctul A4.

Cumpărătorul trebuie să plătească:
a) toate costurile legate de mărfurile la livrare, astfel cum se prevede la punctul A4;
b) toate costurile de descărcare necesare pentru ca mărfurile din mijloacele de transport care sosesc la locul numit de destinație, în cazul în care contractul de transport, aceste costuri nu sunt suportate de către vânzător;
c) orice costuri suplimentare suportate de către vânzător, ca urmare a renunțării de către cumpărător în temeiul obligațiilor B2 punctul sau eșecul de a notifica, în conformitate cu alineatul B7, cu condiția ca mărfurile să fi fost în mod explicit individualizat ca o marfă, care este obiectul contractului.
d) dacă este necesar, costurile de formalitățile vamale, precum și plata impozitelor, taxelor și alte taxe de plătit la importul de bunuri.

A.7. Notificări ale cumpărătorului

B.7. Notificări ale vânzătorului

Vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului notificarea corespunzătoare, care să permită cumpărătorului să ia măsurile necesare, în mod normal, pentru ca el poate efectua acceptarea mărfurilor.

În calitate de cumpărător dreptul de a stabili o dată în perioada convenită și / sau punctul de a lua livrarea la locul de destinatie, acesta trebuie să reprezinte la cunoștința vânzătorului cauza cu privire la aceasta.

A.8. Document de livrare

B.8. Dovadă de livrare

Vânzătorul trebuie pe cheltuiala proprie oferi cumpărătorului un document care permite cumpărătorului să preia livrarea mărfurilor, astfel cum se prevede la punctele A4 / B4.

Cumpărătorul trebuie să ia de livrare a unui document, eliberat în conformitate cu alineatul A8.

A.9. Verificare, ambalare, etichetare

B.9. Inspecția mărfurilor

Vânzătorul trebuie să suporte costurile celor de verificare (verificarea calității, măsurarea, cântărire, numărare), care sunt necesare pentru livrarea de bunuri, în conformitate cu A4 alineat, precum și costurile de control înainte de expediere a mărfurilor prevăzute de către autoritățile din țara de export.
Vânzătorul trebuie sa pe ambalaje cheltuiala proprie a mărfurilor, cu excepția cazurilor în care comerțul special este luată de obicei pentru a navei specificate în contract mărfuri neambalate. Vânzătorul poate ambalaj mărfurile astfel încât este necesar pentru transportul acestuia, cu excepția cazului în care cumpărătorul înainte de semnarea contractului nu notifică vânzătorul cerințelor specifice de ambalare. Marcarea mărfurilor ambalate trebuie să fie efectuate în mod corespunzător.

Cumpărătorul trebuie să plătească costurile pentru inspecția obligatorie a mărfurilor înainte de expediere, cu excepția cazului când o astfel de inspecție este efectuată prin ordin al autorităților din țara de export.

A.10. Asistență informațională și costuri conexe

B.10. Asistență informațională și costuri conexe

Dacă este necesar, vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului sau să-l ajute în obținerea, la cererea cumpărătorului, pe riscul său și pe cheltuiala, documente și informații, inclusiv informații de siguranță importante, care pot fi necesare pentru importul mărfurilor către cumpărător și / sau transport la final destinație.
Vânzătorul este obligat să compenseze cumpărător pentru toate costurile și cheltuielile suportate de către cumpărător în obținerea sau acordarea de asistență în obținerea documentelor și a informațiilor astfel cum se prevede la punctul B10.

Cumpărătorul trebuie să notifice vânzătorului în timp util, cerințele cu privire la informațiile de siguranță, astfel încât vânzătorul ar putea acționa în conformitate cu punctul A10.
Cumpărătorul trebuie să ramburseze către vânzător suportate de acesta costurile și cheltuielile pentru acordarea sau acordarea de asistență în obținerea documentelor și informațiilor astfel cum se prevede la punctul A10.
Dacă este necesar, cumpărătorul este obligat să furnizeze vânzătorului sau a facilita furnizarea de vânzător, la cererea vânzătorului, pe riscul său și pe cheltuiala, documente și informații, inclusiv informații importante privind siguranța, care poate cere vânzătorului să transporte, exportul de mărfuri și pentru transportul lor prin orice țară.